Matematyka: tematy zajęć w klasie 1

5 września 2022. Zbiory i działania na zbiorach

7 września 2022. Liczby niewymierne

10 września 2022. Rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe

12 września 2022. Działania na ułamkach

14 września 2022. Potęga o wykładniku ujemnym

17 września 2022. Zadania z treścią: zbiory. Porównywanie wyrażeń arytmetycznych. Wartość bezwzględna

19 września 2022. Przedziały cz. 1

21 września 2022. Pierwiastki cz. 1

24 września 2022. Potęga o wykładniku wymiernym

26 września 2022. Przedziały cz. 2

28 września 2022. Pierwiastki cz. 2

3 października 2022. Nierówności cz. 1

5 października 2022. Logarytmy cz. 1

10 października 2022. Nierówności cz. 2

12 października 2022. Logarytmy cz. 2

17 października 2022. Logarytmy cz. 3

19 października 2022. Wzory skróconego mnożenia

24 października 2022. Wzory skróconego mnożenia cz. 2

26 października 2022. Wzory skróconego mnożenia cz. 3: usuwanie niewymierności z mianownika, rozwiązywanie równań i nierówności

31 października 2022. Reszta z dzielenia

2 listopada 2022. Wartość bezwzględna cz. 1

7 listopada 2022. Wartość bezwzględna cz. 2

9 listopada 2022. Układ równań z dwiema niewiadomymi: metoda podstawiania

14 listopada 2022. Funkcja jako przyporządkowanie. Metody przedstawiania funkcji. Dziedzina i wartości funkcji. Miejsce zerowe, wartość największa i najmniejsza funkcji

16 listopada 2022. Układ równań z dwiema niewiadomymi: metoda przeciwnych współczynników

21 listopada 2022. Odczytywanie własności funkcji z wykresów

23 listopada 2022. Układy równań: zadania z treścią (monety, geometria)

28 listopada 2022. Monotoniczność funkcji

30 listopada 2022. Układy równań: zadania z treścią (ilość/wartość, prędkość, droga i czas)

5 grudnia 2022. Równania i nierówności: odczytywanie z wykresu funkcji

7 grudnia 2022. Układy równań: zadania z treścią (procenty, stężenie procentowe)

12 grudnia 2022. Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OY

14 grudnia 2022. Układy równań: zadania z treścią (prędkość, droga i czas). Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi OX

19 grudnia 2022. Przekształcanie wykresu funkcji: symetria względem osi OX

21 grudnia 2022. Przekształcanie wykresu funkcji: symetria względem osi OY

2 stycznia 2023. Funkcja liniowa: właściwości; 3 metody rysowania wykresu funkcji liniowej

4 stycznia 2023. Funkcja liniowa: odczytywanie współczynników z wykresu, warunek równoległości prostych

9 stycznia 2023. Funkcja liniowa: łączenie współrzędnych wzorem funkcji, f(0), miejsce zerowe

11 stycznia 2023. Funkcja liniowa: wyznaczanie równania funkcji liniowej w oparciu o współrzędne punktów 

16 stycznia 2023. Zadania na dowodzenie (algebra) cz. 1

18 stycznia 2023. Zadania na dowodzenie (algebra) cz. 2

23 stycznia 2023. Funkcja liniowa: powtórzenie, zadania z parametrami

25 stycznia 2023. Funkcja liniowa: warunek prostopadłości prostych

30 stycznia 2023. Proste równoległe i prostopadłe w układzie współrzędnych

1 lutego 2023. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

6 lutego 2023. Wykorzystanie funkcji liniowej do rozwiązywania zadań z treścią, cz. 1

8 lutego 2023. Wykorzystanie funkcji liniowej do rozwiązywania zadań z treścią, cz. 2

27 lutego 2023. Proporcjonalność odwrotna

3 marca 2023. Funkcja kwadratowa: właściwości wykresu cz. 1

6 marca 2023. Funkcja kwadratowa: właściwości wykresu cz. 2

8 marca 2023. Funkcja kwadratowa: równanie w postaci kanonicznej i ogólnej cz. 1

13 marca 2023. Funkcja kwadratowa: równanie w postaci kanonicznej i ogólnej cz. 2

15 marca 2023. Parabola: punkty należące do wykresu

20 marca 2023. Funkcja kwadratowa: rozwiązywanie równań (delta)

22 marca 2023. Funkcja kwadratowa: rozwiązywanie równań (wyłączanie przed nawias, wzory skróconego mnożenia)

27 marca 2023. Twierdzenie Talesa cz. 1

29 marca 2023. Twierdzenie Talesa cz. 2

3 kwietnia 2023. Postać iloczynowa równania funkcji kwadratowej cz. 1

5 kwietnia 2023. Postać iloczynowa równania funkcji kwadratowej cz. 2

12 kwietnia 2023. Trójkąty podobne cz. 1

14 kwietnia 2023. Równania sprowadzane do kwadratowych cz. 1

19 kwietnia 2023. Funkcja liniowa: zadania z parametrami cz. 1

24 kwietnia 2023. Funkcja liniowa: zadania z parametrami cz. 2

28 kwietnia 2023. Trójkąty podobne cz. 2

8 maja 2023. Równania sprowadzane do kwadratowych cz. 2

10 maja 2023. Nierówności kwadratowe (podstawowe)

15 maja 2023. Nierówności kwadratowe (rozszerzone)

17 maja 2023. Matura podstawowa z matematyki 2023

22 maja 2023. Wielokąty podobne

24 maja 2023. Trygonometria: definicje funkcji trygonometrycznych i obliczanie ich wartości

%d blogerów lubi to: