Matematyka: repetytorium do matury podstawowej

5 września 2022. Trygonometria: rozwiązywanie trójkątów prostokątnych

9 września 2022. Funkcje: definicje i właściwości funkcji

12 września 2022. Trygonometria: kąty 30, 45, 60, 0, 90, 180 stopni i ich funkcje trygonometryczne

16 września 2022. Odczytywanie właściwości funkcji z wykresu

19 września 2022. Tożsamości trygonometryczne cz. 1

23 września 2022. Dziedzina funkcji. Wzór funkcji jako związek między współrzędnymi x i y

26 września 2022. Tożsamości trygonometryczne cz. 2

30 września 2022. Przesuwanie wykresu funkcji

3 października 2022. Trygonometria: wzory redukcyjne

7 października 2022. Odbijanie wykresu funkcji symetrycznie względem osi OX i OY

10 października 2022. Pole trójkąta

14 października 2022. Funkcja liniowa: miejsca przecięcia z OX, OY, wyznaczanie a i b

17 października 2022. Twierdzenie Pitagorasa, wysokość opuszczona na przeciwprostokątną. Środkowe w trójkącie

21 października 2022. Układy równań

24 października 2022. Logarytmy

28 października 2022. Funkcja liniowa: punkty należące do wykresu funkcji

31 października 2022. Twierdzenie cosinusów

4 listopada 2022. Funkcja liniowa: proste prostopadłe i równoległe

7 listopada 2022. Wielokąty foremne, przekątne w wielokątach

14 listopada 2022. Twierdzenie Talesa

18 listopada 2022. Interpretacja geometryczna układu równań

21 listopada 2022. Trójkąty podobne

25 listopada 2022. Funkcja kwadratowa: wykres, równania: ogólne, iloczynowe, kanoniczne

28 listopada 2022. Wielokąty podobne

2 grudnia 2022. Właściwości paraboli

5 grudnia 2022. Pole koła, długość okręgu

9 grudnia 2022. Równania i nierówności kwadratowe

12 grudnia 2022. Pole wycinka koła, długość łuku

16 grudnia 2022. Funkcja kwadratowa: zadania z parametrami

19 grudnia 2022. Kąt środkowy, kąt wpisany, kąt dopisany do okręgu

23 grudnia 2022. Funkcja kwadratowa: zadania optymalizacyjne

2 stycznia 2023. Okrąg opisany na trójkącie

6 stycznia 2023. Ułamki algebraiczne, wielomiany

9 stycznia 2023. Okrąg wpisany w trójkąt

13 stycznia 2023. Równania wielomianowe

16 stycznia 2023. Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie. Zadania na właściwości figur płaskich

20 stycznia 2023. Działania na potęgach cz. 1

%d blogerów lubi to: