Matematyka: repetytorium do matury podstawowej

5 września 2022. Trygonometria: rozwiązywanie trójkątów prostokątnych

9 września 2022. Funkcje: definicje i właściwości funkcji

12 września 2022. Trygonometria: kąty 30, 45, 60, 0, 90, 180 stopni i ich funkcje trygonometryczne

16 września 2022. Odczytywanie właściwości funkcji z wykresu

19 września 2022. Tożsamości trygonometryczne cz. 1

23 września 2022. Dziedzina funkcji. Wzór funkcji jako związek między współrzędnymi x i y

26 września 2022. Tożsamości trygonometryczne cz. 2

30 września 2022. Przesuwanie wykresu funkcji

3 października 2022. Trygonometria: wzory redukcyjne

7 października 2022. Odbijanie wykresu funkcji symetrycznie względem osi OX i OY

10 października 2022. Pole trójkąta

14 października 2022. Funkcja liniowa: miejsca przecięcia z OX, OY, wyznaczanie a i b

17 października 2022. Twierdzenie Pitagorasa, wysokość opuszczona na przeciwprostokątną. Środkowe w trójkącie

21 października 2022. Układy równań

24 października 2022. Logarytmy

28 października 2022. Funkcja liniowa: punkty należące do wykresu funkcji

31 października 2022. Twierdzenie cosinusów

4 listopada 2022. Funkcja liniowa: proste prostopadłe i równoległe

7 listopada 2022. Wielokąty foremne, przekątne w wielokątach

14 listopada 2022. Twierdzenie Talesa

18 listopada 2022. Interpretacja geometryczna układu równań

21 listopada 2022. Trójkąty podobne

25 listopada 2022. Funkcja kwadratowa: wykres, równania: ogólne, iloczynowe, kanoniczne

28 listopada 2022. Wielokąty podobne

2 grudnia 2022. Właściwości paraboli

5 grudnia 2022. Pole koła, długość okręgu

9 grudnia 2022. Równania i nierówności kwadratowe

12 grudnia 2022. Pole wycinka koła, długość łuku

16 grudnia 2022. Funkcja kwadratowa: zadania z parametrami

19 grudnia 2022. Kąt środkowy, kąt wpisany, kąt dopisany do okręgu

23 grudnia 2022. Funkcja kwadratowa: zadania optymalizacyjne

2 stycznia 2023. Okrąg opisany na trójkącie

6 stycznia 2023. Ułamki algebraiczne, wielomiany

9 stycznia 2023. Okrąg wpisany w trójkąt

13 stycznia 2023. Równania wielomianowe

16 stycznia 2023. Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie. Zadania na właściwości figur płaskich cz. 1

20 stycznia 2023. Działania na potęgach cz. 1

23 stycznia 2023. Właściwości figur płaskich cz. 2

27 stycznia 2023. Działania na potęgach cz. 2

30 stycznia 2023. Geometria analityczna: Długość odcinka w układzie współrzędnych, współrzędne środka odcinka

6 lutego 2023. Geometria analityczna: równanie prostej, odległość punktu od prostej

10 lutego 2023. Funkcja wykładnicza

27 lutego 2023. Równanie okręgu, styczna do okręgu

3 marca 2023. Ciąg arytmetyczny

6 marca 2023. Wzajemne położenie okręgów. Położenie prostych w przestrzeni

10 marca 2023. Suma ciągu arytmetycznego. Ciąg geometryczny i suma ciągu geometrycznego

13 marca 2023. Odcinki w graniastosłupach

17 marca 2023. Ciągi: zadania różne

20 marca 2023. Odcinki w ostrosłupach

24 marca 2023. Statystyka: średnia, mediana, dominanta

27 marca 2023. Graniastosłupy cz. 1

31 marca 2023. Statystyka: zadania ze średnią arytmetyczną

3 kwietnia 2023. Graniastosłupy cz. 2

7 kwietnia 2023. Wariancja, odchylenie standardowe, prawdopodobieństwo klasyczne (powtórzenie)

14 kwietnia 2023. Kombinatoryka

17 kwietnia 2023. Ostrosłupy cz. 1

21 kwietnia 2023. Prawdopodobieństwo klasyczne

24 kwietnia 2023. Ostrosłupy cz. 2. Arkusz próbny

28 kwietnia 2023. Maturalny arkusz próbny

5 maja 2023. Matura: arkusz z roku 2022

%d blogerów lubi to: