Matematyka: tematy zajęć w klasie 8

6 września 2022. NWD, NWW, rozkład liczby na czynniki pierwsze, wielokrotności

8 września 2022. Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne. Odwrotności i liczby przeciwne, notacja wykładnicza

14 września 2022. Porównywanie liczb potęgowanych, porównywanie liczb ujemnych, wyrażenia arytmetyczne

15 września 2022. Wyrażenia arytmetyczne, zaokrąglanie liczb

21 września 2022. Jednostki długości, jednostki pola

22 września 2022. Jednostki objętości. Zadania z treścią

28 września 2022. Pierwiastki: właściwości pierwiastków

29 września 2022. Pierwiastki: działania na pierwiastkach

5 października 2022. Wyrażenia algebraiczne cz. 1

6 października 2022. Wyrażenia algebraiczne cz. 2

12 października 2022. Równania cz. 1

13 października 2022. Równania cz. 2

19 października 2022. Zadania z treścią cz. 1

20 października 2022. Zadania z treścią cz. 2

26 października 2022. Zadania z treścią: podział proporcjonalny

27 października 2022. Zadania z treścią: proporcje

2 listopada 2022. Twierdzenie Pitagorasa

3 listopada 2022. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa

9 listopada 2022. Zadania na dwukrotne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa

10 listopada 2022. Powtórzenie tw. Pitagorasa. Przekątna kwadratu, wysokość trójkąta równobocznego. Trójkąty 45, 45, 90 st. oraz 60, 30, 90 st.: wstęp do zadań

16 listopada 2022. Przekątna kwadratu

17 listopada 2022. Wysokość i pole trójkąta równobocznego

23 listopada 2022. Trójkąty o kątach 45, 45, 90 oraz 30, 60, 90 stopni cz. 1

24 listopada 2022. Trójkąty o kątach 45, 45, 90 oraz 30, 60, 90 stopni cz. 2

30 listopada 2022. Odcinki w układzie współrzędnych: długość odcinka, odległość od początku układu współrzędnych, promień okręgu

1 grudnia 2022. Odcinki w układzie współrzędnych: środek odcinka, znajdowanie współrzędnych wierzchołków wielokątów

7 grudnia 2022. Dowodzenie w geometrii cz. 1

8 grudnia 2022. Dowodzenie w geometrii cz. 2

14 grudnia 2022. Procenty: przypomnienie

21 grudnia 2022. Procenty: obniżki, podwyżki, o ile procent więcej, o ile mniej (powtórzenie)

22 grudnia 2022. Procenty: lokaty bankowe

4 stycznia 2023. Procenty: lokaty bankowe (powtórzenie)

5 stycznia 2023. Procenty: VAT, podatek od wynagrodzeń

11 stycznia 2023. Podział proporcjonalny cz.1

12 stycznia 2023. Podział proporcjonalny cz. 2

18 stycznia 2023. Prawdopodobieństwo cz. 1

19 stycznia 2023. Prawdopodobieństwo cz. 2

25 stycznia 2023. Właściwości graniastosłupów cz. 1

26 stycznia 2023. Właściwości graniastosłupów cz. 2

1 lutego 2023. Właściwości graniastosłupów cz. 3

2 lutego 2023. Właściwości graniastosłupów cz. 4

8 lutego 2023. Odcinki w graniastosłupach cz. 1

9 lutego 2023. Odcinki w graniastosłupach cz. 2

1 marca 2023. Właściwości ostrosłupów

2 marca 2023. Pole powierzchni ostrosłupa

8 marca 2023. Objętość ostrosłupa cz. 1

9 marca 2023. Objętość ostrosłupa cz. 2

15 marca 2023. Odcinki w ostrosłupach cz. 1

16 marca 2023. Odcinki w ostrosłupach cz. 2

22 marca 2023. Konstrukcje geometryczne cz. 1

23 marca 2023. Konstrukcje geometryczne cz. 2

29 marca 2023. Symetria względem prostej, oś symetrii figury cz. 1

30 marca 2023. Symetria względem prostej, oś symetrii figury cz. 2

5 kwietnia 2023. Symetralna odcinka

12 kwietnia 2023. Dwusieczna kąta

13 kwietnia 2023. Symetria względem punktu

19 kwietnia 2023. Środek symetrii figury

20 kwietnia 2023. Styczna do okręgu

26 kwietnia 2023. Wzajemne położenie okręgów

27 kwietnia 2023. Liczba pi i długość okręgu cz. 1

4 maja 2023. Długość okręgu cz. 2

10 maja 2023. Zadania różne

11 maja 2023. Zadania różne

17 maja 2023. Trudne zadania egzaminacyjne cz. 1

18 maja 2023. Trudne zadania egzaminacyjne cz. 2

25 maja 2023. Wektory

%d blogerów lubi to: