Matematyka: klasa 8 (grupa p. Kamila)

17 września 2019

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i dziesiętnych na zwykłe, działania na liczbach całkowitych, kolejność działań.

20 września 2019

Własności potęgowania, działania na potęgach, notacja wykładnicza.

24 września 2019

Pierwiastki i działania na pierwiastkach. Powtórzenie działu „Liczby i działania”.

26 września 2019

Zapisywanie i upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

1 października 2019

Zadania tekstowe z wyrażeniami i algebraicznymi oraz rozwiązywanie równań i sprawdzanie czy dana liczba spełnia równanie.

4 października 2019

Równania w zadaniach tekstowych. Liczby spełniające równania.

8 października 2019

Równania w zadaniach tekstowych i proporcje.

10 października 2019

Proporcje w zadaniach tekstowych i wielkości wprost proporcjonalne.

15 października 2019

Obliczanie zadań tekstowych z wielokrotności wprost proporcjonalnych.

17 października 2019

Powtórzenie wiadomości z działu wyrażenia algebraiczne i równania.

22 października 2019

Kąty w trójkątach i czworokątach. Pola trójkątów. Własności czworokątów i trójkątów.

24 października 2019

Twierdzenie Pitagorasa.

29 października 2019

Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w zadaniach tekstowych.

31 października 2019

Pola wielokątów i własności wielokątów.

5 listopada 2019

Zadania tekstowe z przekątnymi kwadratu i wysokościami trójkąta równobocznego.

7 listopada 2019

Rozwiązywanie przykładowego sprawdzianu ósmoklasisty.

12 listopada 2019

Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.

14 listopada 2019

Trójkąty o kątach 90, 45 i 45 stopni oraz 90, 30 i 60 stopni.

19 listopada 2019

Odcinki w układzie współrzędnych.

26 listopada 2019

Dowodzenie w geometrii.

28 listopada 2019

Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne na płaszczyźnie”.

29 listopada 2019

Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne na płaszczyźnie”.