Matematyka: klasa 8 (grupa p. Kamila)

17 września 2019
Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i dziesiętnych na zwykłe, działania na liczbach całkowitych, kolejność działań.

20 września 2019
Własności potęgowania, działania na potęgach, notacja wykładnicza.

24 września 2019
Pierwiastki i działania na pierwiastkach. Powtórzenie działu „Liczby i działania”.

26 września 2019
Zapisywanie i upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

1 października 2019
Zadania tekstowe z wyrażeniami i algebraicznymi oraz rozwiązywanie równań i sprawdzanie czy dana liczba spełnia równanie.

4 października 2019
Równania w zadaniach tekstowych. Liczby spełniające równania.

8 października 2019
Równania w zadaniach tekstowych i proporcje.

10 października 2019
Proporcje w zadaniach tekstowych i wielkości wprost proporcjonalne.

15 października 2019
Obliczanie zadań tekstowych z wielkości wprost proporcjonalnych.

17 października 2019
Powtórzenie wiadomości z działu wyrażenia algebraiczne i równania.

22 października 2019
Kąty w trójkątach i czworokątach. Pola trójkątów. Własności czworokątów i trójkątów.
24 października 2019
Twierdzenie Pitagorasa.

29 października 2019
Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w zadaniach tekstowych.

31 października 2019
Pola wielokątów i własności wielokątów.

5 listopada 2019
Zadania tekstowe z przekątnymi kwadratu i wysokościami trójkąta równobocznego.

7 listopada 2019
Rozwiązywanie przykładowego sprawdzianu ósmoklasisty.

12 listopada 2019
Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.

14 listopada 2019
Trójkąty o kątach 90, 45 i 45 stopni oraz 90, 30 i 60 stopni.

19 listopada 2019
Odcinki w układzie współrzędnych.

26 listopada 2019
Dowodzenie w geometrii.

28 listopada 2019
Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne na płaszczyźnie”.

29 listopada 2019
Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne na płaszczyźnie”.

3 grudnia 2019
Obliczenia procentowe.

5 grudnia 2019
Zmiana liczby o dany procent.

10 grudnia 2019
Obliczanie lokat bankowych.

12 grudnia 2019
VAT i inne podatki.

17 grudnia 2019
Czytanie diagramów.

19 grudnia 2019
Podział proporcjonalny.