Matematyka: klasa 8 (grupa p. Andrzeja)

5 września 2019

System rzymski i arabski. Największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność.

6 września 2019

Zadania wykorzystujące dzielenie z resztą. Cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100.

12 września 2019 

Porównywanie ułamków (dziesiętnych, skończonych i okresowych, zwykłych), potęg i pierwiastków.

13 września 2019

Zasady pierwiastkowania ułamków zwykłych. Notacja wykładnicza. Przeliczanie jednostek: jednostki masy, długości, dużych pól.

19 września 2019

Przeliczanie jednostek małych pól, objętości. Działania na potęgach.

20 września 2019

Działania na pierwiastkach.

26 września 2019

Działania na potęgach.

27 września 2019

Działania na potęgach i pierwiastkach.

3 października 2019

Notacja wykładnicza. Porównywanie pierwiastków, liczb wymiernych z niewymiernymi i liczb potęgowanych.

4 października 2019

Wyrażenia i przekształcenia algebraiczne. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

10 października 2019

Przekształcenia algebraiczne cd.

11 października 2019

Przekształcenia algebraiczne cd.

17 października 2019

Równania.

18 października 2019

Równania. Liczba spełniająca równanie.

24 października 2019

Stosunek między dwiema wielkościami: zadania z treścią.

25 października 2019

Zadania z treścią: porównywanie stanów (wiek, ilości).

31 października 2019

Zadania z treścią: dzielenie całości na części, proporcje.

7 listopada 2019

Zadania z treścią: geometria. Właściwości kątów, trójkątów i czworokątów.

8 listopada 2019

Właściwości trójkątów i czworokątów.

14 listopada 2019

Twierdzenie Pitagorasa.

15 listopada 2019

Twierdzenie Pitagorasa: romby.

21 listopada 2019

Twierdzenie Pitagorasa: równoległoboki, trapezy, prostokąty, trójkąty i ich wysokości.

22 listopada 2019

Twierdzenie Pitagorasa: przekątna kwadratu.

28 listopada 2019

Twierdzenie Pitagorasa: wysokość w trójkącie równobocznym.

29 listopada 2019

Twierdzenie Pitagorasa: pole trójkąta równobocznego.

5 grudnia 2019

Trójkąty o kątach 45, 45 i 90 stopni oraz 30, 60, 90 stopni – wprowadzenie.

6 grudnia 2019

Trójkąty prostokątne w czworokątach.

12 grudnia 2019

Odcinki w układzie współrzędnych: obliczanie długości, przynależność punktu do okręgu lub koła.

13 grudnia 2019

Odcinki w układzie współrzędnych: wyznaczanie współrzędnych środka odcinka, wyznaczanie współrzędnych końca odcinka.

19 grudnia 2019

Środki odcinków w układzie współrzędnych.

20 grudnia 2019

Procenty, obliczenia procentowe, promile.

9 stycznia 2020

Obliczenia procentowe – powtórzenie.

10 stycznia 2020

Procenty: wzrost i spadek o dany procent.

16 stycznia 2020

Procenty: zadania z lokatami bankowymi.

17 stycznia 2020

Procenty: VAT i inne podatki.

23 stycznia 2020

Podział proporcjonalny.