Matematyka: klasa 8 (grupa p. Andrzeja)

5 września 2019

System rzymski i arabski. Największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność.

6 września 2019

Zadania wykorzystujące dzielenie z resztą. Cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100.

12 września 2019 

Porównywanie ułamków (dziesiętnych, skończonych i okresowych, zwykłych), potęg i pierwiastków.

13 września 2019

Zasady pierwiastkowania ułamków zwykłych. Notacja wykładnicza. Przeliczanie jednostek: jednostki masy, długości, dużych pól.

19 września 2019

Przeliczanie jednostek małych pól, objętości. Działania na potęgach.

20 września 2019

Działania na pierwiastkach.

26 września 2019

Działania na potęgach.

27 września 2019

Działania na potęgach i pierwiastkach.

3 października 2019

Notacja wykładnicza. Porównywanie pierwiastków, liczb wymiernych z niewymiernymi i liczb potęgowanych.

4 października 2019

Wyrażenia i przekształcenia algebraiczne. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

10 października 2019

Przekształcenia algebraiczne cd.

11 października 2019

Przekształcenia algebraiczne cd.

17 października 2019

Równania.

18 października 2019

Równania. Liczba spełniająca równanie.