Matematyka: klasa 8

7 września 2020. Rozkład liczb na czynniki pierwsze. Największy wspólny dzielnik. Najmniejsza wspólna wielokrotność. Cechy podzielności liczb przez 2, 3, 5, 9, 10, 100

10 września 2020. Zadania na dzielenie z resztą. Rozpoznawanie liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych

14 września 2020. Notacja wykładnicza. Porównywanie liczb. Umiejscawianie pierwiastków na osi liczbowej

17 września 2020. Podstawowe działania na potęgach

21 września 2020. Działania na pierwiastkach

24 września 2020. Działania na pierwiastkach cd.

28 września 2020. Działania na ułamkach