Matematyka: klasa 8

7 września 2020. Rozkład liczb na czynniki pierwsze. Największy wspólny dzielnik. Najmniejsza wspólna wielokrotność. Cechy podzielności liczb przez 2, 3, 5, 9, 10, 100

10 września 2020. Zadania na dzielenie z resztą. Rozpoznawanie liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych

14 września 2020. Notacja wykładnicza. Porównywanie liczb. Umiejscawianie pierwiastków na osi liczbowej

17 września 2020. Podstawowe działania na potęgach

21 września 2020. Działania na pierwiastkach

24 września 2020. Działania na pierwiastkach cd.

28 września 2020. Działania na ułamkach

1 października 2020. Wyrażenia algebraiczne cz. 1

5 października 2020. Wyrażenia algebraiczne cz. 2

8 października 2020. Równania: zasady rozwiązywania, równania z wyrażeniami algebraicznymi, ułamkowe. Liczba spełniająca równanie

12 października 2020. Przekształcanie wzorów. Zadania z treścią: zadania na zbiory

15 października 2020. Zadania z treścią: stan początkowy i końcowy

19 października 2020. Zadania z wiekiem osób

22 października 2020. Zadania z wiekiem osób cz. 2. Zadania na proporcje i definicja wielkości wprost proporcjonalnych

26 października 2020. Zadania ze skalą. Zadania na równania w geometrii. Zadania na stosunek dwóch wielkości

29 października 2020. Twierdzenie Pitagorasa: obliczanie długości boków w trójkątach prostokątnych

2 listopada 2020. Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie w zadaniach z rombami i trapezami

5 listopada 2020. Twierdzenie Pitagorasa: zadania z wysokościami trójkątów

9 listopada 2020. Przekątna kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego cz. 1

12 listopada 2020. Przekątna kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego cz. 2

16 listopada 2020. Trójkąt równoramienny prostokątny, trójkąt o kątach 30, 60, 90 stopni cz. 1

19 listopada 2020. Trójkąt równoramienny prostokątny, trójkąt o kątach 30, 60, 90 stopni cz. 2 – zadania z rombami i trapezami

23 listopada 2020. Odcinki w układzie współrzędnych cz. 1

26 listopada 2020. Odcinki w układzie współrzędnych cz. 2. Przykładowe zadania na dowodzenie w geometrii

30 listopada 2020. Procenty – powtórzenie podstawowych działań z klas 5-7

3 grudnia 2020. Procenty – powtórzenie podstawowych działań z klas 5-7

7 grudnia 2020. Procenty – podwyżki i obniżki

10 grudnia 2020. Procenty – lokaty bankowe

14 grudnia 2020. Procenty – VAT i podatek od pensji

17 grudnia 2020. Podział proporcjonalny

21 grudnia 2020. Prawdopodobieństwo

6 stycznia 2021: Stężenie procentowe

8 stycznia 2021: Właściwości figur przestrzennych 

12 stycznia 2021: Pole powierzchni graniastosłupa

14 stycznia 2021: Objętość graniastosłupa

20 stycznia 2021: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

22 stycznia 2021: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

25 stycznia 2021: Odcinki w graniastosłupach cz. 1

28 stycznia 2021: Odcinki w graniastosłupach cz. 2

1 lutego 2021: Właściwości i klasyfikacja ostrosłupów

4 lutego 2021. Pola powierzchni i siatki ostrosłupów

8 lutego 2021. Pola powierzchni ostrosłupów

11 lutego 2021. Objętość ostrosłupów cz. 1

15 lutego 2021. Objętość ostrosłupów cz. 2

18 lutego 2021. Odcinki w ostrosłupach cz. 1

22 lutego 2021. Odcinki w ostrosłupach cz. 2

25 lutego 2021. Odcinki w ostrosłupach cz. 3

1 marca 2021. Konstrukcje geometryczne: symetralna odcinka, symetria względem punktu i prostej, pojęcia środka symetrii

4 marca 2021. Konstrukcje geometryczne: styczna do okręgu, dwusieczna kąta, trójkąt równoboczny, trójkąt prostokątny równoramienny, kąty 90, 45, 60, 30, 15 stopni, podział odcinka na 2, 4, 8 części

8 marca 2021. Obliczanie prawdopodobieństwa: ile jest możliwości

11 marca 2021. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia cz. 1

15 marca 2021. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia cz. 2

18 marca 2021. Styczna do okręgu cz. 1

22 marca 2021. Styczna do okręgu cz. 2. Wzajemne położenie dwóch okręgów cz. 1

25 marca 2021. Wzajemne położenie dwóch okręgów cz. 2

29 marca 2021. Długość okręgu, liczba pi

8 kwietnia 2021. Długość okręgu cz. 2

12 kwietnia 2021. Pole koła cz. 1

15 kwietnia 2021. Pole koła cz. 2