Matematyka: tematy zajęć w klasie 8

6 września 2021. System rzymski. Własności liczb naturalnych: cechy podzielności, rozkład na czynniki pierwsze, obliczanie NWD i NWW, rozpoznawanie wielokrotności na podstawie rozkładu liczby na czynniki pierwsze

9 września 2021. NWD i NWW: przykłady zadań z treścią. Wielokrotności a podzielność. Dzielenie z resztą liczb naturalnych i dwumianów

13 września 2021. Liczby wymierne i niewymierne i ich właściwości. Szacowanie wielkości pierwiastka (umiejscowienie na osi liczbowej) i wyniku działań na pierwiastkach

16 września 2021. Notacja wykładnicza. Ułamki piętrowe. Wyrażenia arytmetyczne

20 września 2021. Zaokrąglanie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych. Rozszerzenie okresowe ułamków dziesiętnych. Wyrażenia arytmetyczne

23 września 2021. Jednostki czasu, długości i pola

27 września 2021. Jednostki objętości. Wyrażenia arytmetyczne

30 września 2021. Działania na pierwiastkach

4 października 2021. Wyrażenia algebraiczne: redukcja wyrazów podobnych, opuszczanie nawiasów, skracanie wyrażeń algebraicznych ułamkowych

7 października 2021. Wyrażenia algebraiczne: skracanie wyrażeń algebraicznych ułamkowych mnożonych przez liczbę naturalną. Wartość wyrażeń algebraicznych. Odejmowanie wielomianów

11 października 2021. Równania: zasady rozwiązywania równań (przypomnienie)

14 października 2021. Zadania na stosunek dwóch liczb

18 października 2021. Zadania z treścią: geometria

21 października 2021. Zadania z treścią: zbiory, monety i banknoty, wiek osób

25 października 2021. Zadania z treścią: stany, proporcje

28 października 2021. Wielkości wprost proporcjonalne

4 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: trójkąt prostokątny

8 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: romby, prostokąty

11 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: trapezy

15 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: trójkąty

18 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: zadania na dwukrotne stosowanie twierdzenia Pitagorasa

22 listopada 2021. Przekątna kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego cz. 1

25 listopada 2021. Przekątna kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego cz. 2

29 listopada 2021. Trójkąty 90, 45, 45 st. oraz 90, 60, 30 st. cz. 1

2 grudnia 2021. Trójkąty 90, 45, 45 st. oraz 90, 60, 30 st. cz. 2

6 grudnia 2021. Długość odcinka w układzie współrzędnych

9 grudnia 2021. Odległość punktu od początku układu współrzędnych

13 grudnia 2021. Współrzędne środka odcinka i końców odcinka

16 grudnia 2021. Dowodzenie w geometrii: przykładowe zadania

20 grudnia 2021. Procenty: powtórzenie

3 stycznia 2022. Stężenie procentowe

10 stycznia 2022. Lokaty bankowe

13 stycznia 2022. VAT, podatek od wynagrodzeń

17 stycznia 2022. Podział proporcjonalny

20 stycznia 2022. Prawdopodobieństwo

24 stycznia 2022. Podział brył. Właściwości brył

27 stycznia 2022. Siatki graniastosłupów, pole powierzchni całkowitej, pole powierzchni bocznej

14 lutego 2022. Objętość graniastosłupa cz. 1

17 lutego 2022. Objętość graniastosłupa cz. 2

21 lutego 2022. Odcinki w graniastosłupach cz. 1

24 lutego 2022. Odcinki w graniastosłupach cz. 2

28 lutego 2022. Właściwości ostrosłupów

3 marca 2022. Pole powierzchni ostrosłupa

7 marca 2022. Objętość ostrosłupa cz. 1

10 marca 2022. Objętość ostrosłupa cz. 2

14 marca 2022. Objętość ostrosłupa cz. 3

17 marca 2022. Odcinki w ostrosłupach cz. 1

21 marca 2022. Odcinki w ostrosłupach cz. 2

24 marca 2022. Konstrukcje geometryczne cz. 1: proste równoległe i prostopadłe, symetralna odcinka, dwusieczna kąta, kąt 60, 90, 45, 30 i 15 stopni, symetria względem prostej

28 marca 2022. Konstrukcje geometryczne cz. 2: symetria względem prostej, symetria względem punktu

31 marca 2022. Symetria względem prostej: zadania

4 kwietnia 2022. Symetralna odcinka

7 kwietnia 2022. Oś symetrii figury

11 kwietnia 2022. Dwusieczna kąta

21 kwietnia 2022. Symetria względem punktu

25 kwietnia 2022. Środek symetrii figury

28 kwietnia 2022. Obwód i pole koła. Liczba pi

5 maja 2022. Arkusz egzaminacyjny

12 maja 2022. Arkusz egzaminacyjny

16 maja 2022. Arkusz egzaminacyjny

19 maja 2022. Arkusz egzaminacyjny

23 maja 2022. Zadania CKE

26 maja 2022. Omówienie egzaminu ósmoklasisty 2022

30 maja 2022. Obwód koła

%d blogerów lubi to: