Matematyka: klasa 8 (szkoła nr 1)

17 września 2019
Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i dziesiętnych na zwykłe, działania na liczbach całkowitych, kolejność działań.

20 września 2019
Własności potęgowania, działania na potęgach, notacja wykładnicza.

24 września 2019
Pierwiastki i działania na pierwiastkach. Powtórzenie działu „Liczby i działania”.

26 września 2019
Zapisywanie i upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

1 października 2019
Zadania tekstowe z wyrażeniami i algebraicznymi oraz rozwiązywanie równań i sprawdzanie czy dana liczba spełnia równanie.

4 października 2019
Równania w zadaniach tekstowych. Liczby spełniające równania.

8 października 2019
Równania w zadaniach tekstowych i proporcje.

10 października 2019
Proporcje w zadaniach tekstowych i wielkości wprost proporcjonalne.

15 października 2019
Obliczanie zadań tekstowych z wielkości wprost proporcjonalnych.

17 października 2019
Powtórzenie wiadomości z działu wyrażenia algebraiczne i równania.

22 października 2019
Kąty w trójkątach i czworokątach. Pola trójkątów. Własności czworokątów i trójkątów.
24 października 2019
Twierdzenie Pitagorasa.

29 października 2019
Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w zadaniach tekstowych.

31 października 2019
Pola wielokątów i własności wielokątów.

5 listopada 2019
Zadania tekstowe z przekątnymi kwadratu i wysokościami trójkąta równobocznego.

7 listopada 2019
Rozwiązywanie przykładowego sprawdzianu ósmoklasisty.

12 listopada 2019
Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego.

14 listopada 2019
Trójkąty o kątach 90, 45 i 45 stopni oraz 90, 30 i 60 stopni.

19 listopada 2019
Odcinki w układzie współrzędnych.

26 listopada 2019
Dowodzenie w geometrii.

28 listopada 2019
Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne na płaszczyźnie”.

29 listopada 2019
Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne na płaszczyźnie”.

3 grudnia 2019
Obliczenia procentowe.

5 grudnia 2019
Zmiana liczby o dany procent.

10 grudnia 2019
Obliczanie lokat bankowych.

12 grudnia 2019
VAT i inne podatki.

17 grudnia 2019
Czytanie diagramów.

19 grudnia 2019
Podział proporcjonalny.

07 stycznia 2020
Obliczanie prawdopodobieństw.

09 stycznia 2020
Odczytywanie wykresów.

14 stycznia 2020
Zadania uzupełniające z zastosowań matematyki.

16 stycznia 2020
Powtórzenie wiadomości

21 stycznia 2020
Przypomnienie wiadomości z figur przestrzennych

23 stycznia 2020
Pole powierzchni graniastosłupów

24 stycznia 2020
Obliczanie objętości graniastosłupów

30 stycznia 2020
Oś symetrii figur przestrzennych

 

19 marca 2020

Symetria względem prostej.

20 marca 2020

Oś symetrii figury.

26 marca 2020

Obwód okręgu i liczba π.

27 marca 2020

Obwód okręgu i liczba π.

2 kwietnia 2020

Obwód okręgu – zadania z treścią.

3 kwietnia 2020

Pole koła.

16 kwietnia 2020

Pole koła.

17 kwietnia 2020

Symetralna odcinka.

23 kwietnia 2020

Dwusieczna kąta.

24 kwietnia 2020

Dwusieczna kąta.

30 kwietnia 2020

Dwusieczna kąta.

7 maja 2020

Symetria względem punktu.

8 maja 2020

Symetria względem punktu.

14 maja 2020

Figury środkowosymetryczne.

15 maja 2020

Figury środkowosymetryczne i osiowosymetryczne.

21 maja 2020

Ile jest możliwości: wstęp do kombinacji i permutacji.

22 maja 2020

Ile jest możliwości cz. 2

28 maja 2020

Ile jest możliwości cz. 3

29 maja 2020

Prawdopodobieństwo cz. 1

4 czerwca 2020

Prawdopodobieństwo cz. 2

5 czerwca 2020

Przykładowy test egzaminacyjny z rozwiązaniami.