Matematyka: tematy zajęć w klasie 8

6 września 2021. System rzymski. Własności liczb naturalnych: cechy podzielności, rozkład na czynniki pierwsze, obliczanie NWD i NWW, rozpoznawanie wielokrotności na podstawie rozkładu liczby na czynniki pierwsze

9 września 2021. NWD i NWW: przykłady zadań z treścią. Wielokrotności a podzielność. Dzielenie z resztą liczb naturalnych i dwumianów

13 września 2021. Liczby wymierne i niewymierne i ich właściwości. Szacowanie wielkości pierwiastka (umiejscowienie na osi liczbowej) i wyniku działań na pierwiastkach

16 września 2021. Notacja wykładnicza. Ułamki piętrowe. Wyrażenia arytmetyczne

20 września 2021. Zaokrąglanie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych. Rozszerzenie okresowe ułamków dziesiętnych. Wyrażenia arytmetyczne

23 września 2021. Jednostki czasu, długości i pola

27 września 2021. Jednostki objętości. Wyrażenia arytmetyczne

30 września 2021. Działania na pierwiastkach

4 października 2021. Wyrażenia algebraiczne: redukcja wyrazów podobnych, opuszczanie nawiasów, skracanie wyrażeń algebraicznych ułamkowych

7 października 2021. Wyrażenia algebraiczne: skracanie wyrażeń algebraicznych ułamkowych mnożonych przez liczbę naturalną. Wartość wyrażeń algebraicznych. Odejmowanie wielomianów

%d blogerów lubi to: