Matematyka: tematy zajęć w klasie 8

6 września 2021. System rzymski. Własności liczb naturalnych: cechy podzielności, rozkład na czynniki pierwsze, obliczanie NWD i NWW, rozpoznawanie wielokrotności na podstawie rozkładu liczby na czynniki pierwsze

9 września 2021. NWD i NWW: przykłady zadań z treścią. Wielokrotności a podzielność. Dzielenie z resztą liczb naturalnych i dwumianów

13 września 2021. Liczby wymierne i niewymierne i ich właściwości. Szacowanie wielkości pierwiastka (umiejscowienie na osi liczbowej) i wyniku działań na pierwiastkach

16 września 2021. Notacja wykładnicza. Ułamki piętrowe. Wyrażenia arytmetyczne

20 września 2021. Zaokrąglanie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych. Rozszerzenie okresowe ułamków dziesiętnych. Wyrażenia arytmetyczne

23 września 2021. Jednostki czasu, długości i pola

27 września 2021. Jednostki objętości. Wyrażenia arytmetyczne

30 września 2021. Działania na pierwiastkach

4 października 2021. Wyrażenia algebraiczne: redukcja wyrazów podobnych, opuszczanie nawiasów, skracanie wyrażeń algebraicznych ułamkowych

7 października 2021. Wyrażenia algebraiczne: skracanie wyrażeń algebraicznych ułamkowych mnożonych przez liczbę naturalną. Wartość wyrażeń algebraicznych. Odejmowanie wielomianów

11 października 2021. Równania: zasady rozwiązywania równań (przypomnienie)

14 października 2021. Zadania na stosunek dwóch liczb

18 października 2021. Zadania z treścią: geometria

21 października 2021. Zadania z treścią: zbiory, monety i banknoty, wiek osób

25 października 2021. Zadania z treścią: stany, proporcje

28 października 2021. Wielkości wprost proporcjonalne

4 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: trójkąt prostokątny

8 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: romby, prostokąty

11 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: trapezy

15 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: trójkąty

18 listopada 2021. Twierdzenie Pitagorasa: zadania na dwukrotne stosowanie twierdzenia Pitagorasa

22 listopada 2021. Przekątna kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego cz. 1

25 listopada 2021. Przekątna kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego cz. 2

29 listopada 2021. Trójkąty 90, 45, 45 st. oraz 90, 60, 30 st. cz. 1

2 grudnia 2021. Trójkąty 90, 45, 45 st. oraz 90, 60, 30 st. cz. 2

6 grudnia 2021. Długość odcinka w układzie współrzędnych

9 grudnia 2021. Odległość punktu od początku układu współrzędnych

13 grudnia 2021. Współrzędne środka odcinka i końców odcinka

16 grudnia 2021. Dowodzenie w geometrii: przykładowe zadania

20 grudnia 2021. Procenty: powtórzenie

3 stycznia 2022. Stężenie procentowe

10 stycznia 2022. Lokaty bankowe

13 stycznia 2022. VAT, podatek od wynagrodzeń

%d blogerów lubi to: