Matematyka: tematy zajęć w klasie 7

6 września 2022. Właściwości liczb

8 września 2022. Zaokrąglanie liczb. Rozwinięcia dziesiętne skończone i okresowe

13 września 2022. Działania na ułamkach cz. 1

15 września 2022. Działania na ułamkach cz. 2. Zadania z treścią

20 września 2022. Wyrażenia arytmetyczne

22 września 2022. Zadania z treścią

27 września 2022. Oś liczbowa, przedziały, środek przedziału

29 września 2022. Działania na liczbach ujemnych: wyrażenia arytmetyczne

4 października 2022. Procenty jako ułamki. Obliczanie procentu danej liczby

6 października 2022. Procent procentu. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

11 października 2022. O ile procent więcej, o ile mniej

13 października 2022. O ile procent więcej, o ile mniej

18 października 2022. Promile. Punkty procentowe. Obliczenia procentowe

20 października 2022. Obliczenia procentowe

25 października 2022. Punkt, prosta, półprosta, odcinek, odległość punktu od prostej

27 października 2022. Kąty: podział, współliniowość punktów, minuty i części dziesiętne kąta

3 listopada 2022. Kąty między wskazówkami zegara. Właściwości trójkątów. Kąty w trójkącie

8 listopada 2022. Przystawanie trójkątów

10 listopada 2022. Klasyfikacja i właściwości czworokątów cz. 1

15 listopada 2022. Właściwości czworokątów cz. 2

17 listopada 2022. Wielokąty foremne

22 listopada 2022. Pole prostokąta. Zamiana jednostek cz. 1

24 listopada 2022. Pole prostokąta. Zamiana jednostek cz. 2

29 listopada 2022. Pola wielokątów cz. 1

1 grudnia 2022. Pola wielokątów cz. 2

6 grudnia 2022. Układ współrzędnych

8 grudnia 2022. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego. Tworzenie wyrażeń algebraicznych

13 grudnia 2022. Jednomiany. Redukcja wyrazów podobnych

15 grudnia 2022. Dodawanie i odejmowanie wielomianów

20 grudnia 2022. Mnożenie wielomianów przez jednomian

22 grudnia 2022. Mnożenie wielomianów

3 stycznia 2023. Mnożenie wielomianów cd.

10 stycznia 2023. Liczba spełniająca równanie

14 stycznia 2023. Rozwiązywanie równań cz. 1

17 stycznia 2023. Rozwiązywanie równań cz. 2

19 stycznia 2023. Zadania z treścią: zbiory

%d blogerów lubi to: