Matematyka: tematy zajęć w klasie 7

6 września 2022. Właściwości liczb

8 września 2022. Zaokrąglanie liczb. Rozwinięcia dziesiętne skończone i okresowe

13 września 2022. Działania na ułamkach cz. 1

15 września 2022. Działania na ułamkach cz. 2. Zadania z treścią

20 września 2022. Wyrażenia arytmetyczne

22 września 2022. Zadania z treścią

27 września 2022. Oś liczbowa, przedziały, środek przedziału

29 września 2022. Działania na liczbach ujemnych: wyrażenia arytmetyczne

4 października 2022. Procenty jako ułamki. Obliczanie procentu danej liczby

6 października 2022. Procent procentu. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

11 października 2022. O ile procent więcej, o ile mniej

13 października 2022. O ile procent więcej, o ile mniej

18 października 2022. Promile. Punkty procentowe. Obliczenia procentowe

20 października 2022. Obliczenia procentowe

25 października 2022. Punkt, prosta, półprosta, odcinek, odległość punktu od prostej

27 października 2022. Kąty: podział, współliniowość punktów, minuty i części dziesiętne kąta

3 listopada 2022. Kąty między wskazówkami zegara. Właściwości trójkątów. Kąty w trójkącie

8 listopada 2022. Przystawanie trójkątów

10 listopada 2022. Klasyfikacja i właściwości czworokątów cz. 1

15 listopada 2022. Właściwości czworokątów cz. 2

17 listopada 2022. Wielokąty foremne

22 listopada 2022. Pole prostokąta. Zamiana jednostek cz. 1

24 listopada 2022. Pole prostokąta. Zamiana jednostek cz. 2

29 listopada 2022. Pola wielokątów cz. 1

1 grudnia 2022. Pola wielokątów cz. 2

6 grudnia 2022. Układ współrzędnych

8 grudnia 2022. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego. Tworzenie wyrażeń algebraicznych

13 grudnia 2022. Jednomiany. Redukcja wyrazów podobnych

15 grudnia 2022. Dodawanie i odejmowanie wielomianów

20 grudnia 2022. Mnożenie wielomianów przez jednomian

22 grudnia 2022. Mnożenie wielomianów

3 stycznia 2023. Mnożenie wielomianów cd.

10 stycznia 2023. Liczba spełniająca równanie

14 stycznia 2023. Rozwiązywanie równań cz. 1

17 stycznia 2023. Rozwiązywanie równań cz. 2

19 stycznia 2023. Zadania z treścią: zbiory

24 stycznia 2023. Zadania z treścią: punkty i wartość, cz. 1

26 stycznia 2023. Zadania z treścią: punkty i wartość, cz. 2

31 stycznia 2023. Zadania z treścią: stany

7 lutego 2023. Zadania z treścią: stany cz. 2

9 lutego 2023. Zadania z treścią: wiek

28 lutego 2023. Podstawy potęgowania

2 marca 2023. Porównywanie potęg

7 marca 2023. Przekształcanie wzorów

9 marca 2023. Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach. Potęgowanie potęgi cz. 1

14 marca 2023. Potęgowanie potęgi cz. 2. Potęgowanie iloczynu i ilorazu

21 marca 2023. Potęgowanie iloczynu i ilorazu cz. 2. Złożone działania na potęgach cz. 1

23 marca 2023. Złożone działania na potęgach cz. 2

28 marca 2023. Notacja wykładnicza cz. 1

30 marca 2023. Notacja wykładnicza cz. 2

4 kwietnia 2023. Pierwiastki: definicja

13 kwietnia 2023. Pierwiastki: umiejscawianie na osi liczbowej, dodawanie i odejmowanie pierwiastków

18 kwietnia 2023. Pierwiastki: działania na pierwiastkach cz. 1

20 kwietnia 2023. Pierwiastki: wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

25 kwietnia 2023. Działania na pierwiastkach cz. 2

27 kwietnia 2023. Działania na pierwiastkach cz. 3

16 maja 2023. Właściwości brył

18 maja 2023. Prawdopodobieństwo

%d blogerów lubi to: