Matematyka: klasa 7 (grupa 1)

5 września 2019

Liczby naturalne, całkowite i wymierne. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i vice versa. Liczby mieszane i ułamki niewłaściwe. Liczby przeciwne i liczby odwrotne.

6 września 2019

Przeliczanie minut, godzin i dób; kilometrów, metrów i centymetrów oraz groszy i złotych na ułamki zwykłe i dziesiętne.

12 września 2019

Porównywanie ułamków (zwykłych, dziesiętnych skończonych i okresowych) dodatnich i ujemnych. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne metodą obliczania rozwinięcia dziesiętnego. Zaokrąglanie liczb całkowitych.

13 września 2019

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Zaokrąglanie a oś liczbowa. Wyrażenia arytmetyczne (ułamki zwykłe i dziesiętne).

19 września 2019

Ułamki w wyrażeniach arytmetycznych.

20 września 2019

Wyrażenia arytmetyczne. Liczby dodatnie i ujemne.

25 września 2019

Oś liczbowa. Zbiory na osi liczbowej. Nierówności i ich odpowiedniki na osi. Moduł jako odpowiednik odległości między liczbami na osi. Odległość liczb na osi liczbowej.

27 września 2019

Wyrażenia arytmetyczne. Zadania z treścią.

 3 października 2019

Procent jako ułamek. Obliczanie procentu danej liczby.

4 października 2019

Obliczanie, jakim procentem innej liczby jest dana liczba. Zadania z treścią.

10 października 2019

Procent od procentu – zadania z treścią. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Wprowadzenie do podwyżek i obniżek.

11 października 2019

Podwyżki i obniżki.

17 października 2019

Obliczanie różnic: o ile procent się różnią? Podwyżki i obniżki.

18 października 2019

Seryjne podwyżki i obniżki. Punkty procentowe. Porównywanie stanów i obliczanie różnicy procentowej.

24 października 2019

Seryjne podwyżki i obniżki. Zadania z treścią: procenty.

25 października 2019

Obliczenia procentowe. Promile.

31 października 2019

Proste i odcinki. Odległość punktu od prostej.

7 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: porządkowanie jednomianów, rozpoznawanie jednomianów podobnych. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

8 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: tworzenie wzorów spełniających określone założenia.

14 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: redukcja wyrazów podobnych, opuszczanie nawiasów.

15 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: opuszczanie nawiasów, uwidacznianie ukrytych nawiasów, interpretacja geometryczna (obwody wielokątów).