Matematyka: klasa 7 (grupa 1)

5 września 2019

Liczby naturalne, całkowite i wymierne. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i vice versa. Liczby mieszane i ułamki niewłaściwe. Liczby przeciwne i liczby odwrotne.

6 września 2019

Przeliczanie minut, godzin i dób; kilometrów, metrów i centymetrów oraz groszy i złotych na ułamki zwykłe i dziesiętne.

12 września 2019

Porównywanie ułamków (zwykłych, dziesiętnych skończonych i okresowych) dodatnich i ujemnych. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne metodą obliczania rozwinięcia dziesiętnego. Zaokrąglanie liczb całkowitych.

13 września 2019

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Zaokrąglanie a oś liczbowa. Wyrażenia arytmetyczne (ułamki zwykłe i dziesiętne).

19 września 2019

Ułamki w wyrażeniach arytmetycznych.

20 września 2019

Wyrażenia arytmetyczne. Liczby dodatnie i ujemne.

25 września 2019

Oś liczbowa. Zbiory na osi liczbowej. Nierówności i ich odpowiedniki na osi. Moduł jako odpowiednik odległości między liczbami na osi. Odległość liczb na osi liczbowej.

27 września 2019

Wyrażenia arytmetyczne. Zadania z treścią.

3 października 2019

Procent jako ułamek. Obliczanie procentu danej liczby.

4 października 2019

Obliczanie, jakim procentem innej liczby jest dana liczba. Zadania z treścią.

10 października 2019

Procent od procentu – zadania z treścią. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Wprowadzenie do podwyżek i obniżek.

11 października 2019

Podwyżki i obniżki.

17 października 2019

Obliczanie różnic: o ile procent się różnią? Podwyżki i obniżki.

18 października 2019

Seryjne podwyżki i obniżki. Punkty procentowe. Porównywanie stanów i obliczanie różnicy procentowej.

24 października 2019

Seryjne podwyżki i obniżki. Zadania z treścią: procenty.

25 października 2019

Obliczenia procentowe. Promile.

31 października 2019

Proste i odcinki. Odległość punktu od prostej.

7 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: porządkowanie jednomianów, rozpoznawanie jednomianów podobnych. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

8 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: tworzenie wzorów spełniających określone założenia.

14 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: redukcja wyrazów podobnych, opuszczanie nawiasów.

15 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: opuszczanie nawiasów, uwidacznianie ukrytych nawiasów, interpretacja geometryczna (obwody wielokątów).

21 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.

22 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: mnożenie sum algebraicznych.

28 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: powtórzenie.

29 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: powtórzenie.

5 grudnia 2019

Rozwiązywanie równań – podstawy działania na obu stronach równania.

6 grudnia 2019

Równania z ułamkami, równania z wykorzystaniem działań na wielomianach. Równania o wyniku 0.

12 grudnia 2019

Zadania z treścią: zadania rozwiązywane metodą podziału zbioru.

13 grudnia 2019

Zadania z treścią: zadania z wartością punktową, zadania na analizę stanów.

19 grudnia 2019

Przekształcanie wzorów.

20 grudnia 2019

Zadania na stężenie procentowe roztworów.

9 stycznia 2020

Procenty w zadaniach z treścią.

10 stycznia 2020

Procenty w zadaniach z treścią. Zadania z treścią: geometria.

16 stycznia 2020

Potęgi: definicja, przypadki szczególne (wykładnik 0,1), ustalanie znaku, potęgowanie ułamków i liczb mieszanych, mnożenie i dodawanie potęg o tych samych podstawach.

17 stycznia 2020

Potęgi: kolejne potęgi liczb z przedziału (0,1), 0, 1 i liczb >1 oraz ich ujemnych odpowiedników. Ostatnia cyfra potęgowanej liczby. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach.

23 stycznia 2020

Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach. Potęgowanie liczby potęgowanej. Potęga o wykładniku w postaci potęgi.

24 stycznia 2020

Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

30 stycznia 2020

Notacja wykładnicza.

31 stycznia 2020

Pierwiastki.

6 lutego 2020

Pierwiastki.

7 lutego 2020

Pierwiastki.

27 lutego 2020

Pierwiastki. Zadania na definicje, zadania geometryczne.

28 lutego 2020

Pierwiastki. Rozpoznawanie wymierności. Położenie na osi liczbowej i porównywanie z liczbami całkowitymi.

5 marca 2020

Działania na pierwiastkach.

6 marca 2020

Prosta, półprosta, odcinek, odległość od prostej, punkty współliniowe – zadania.

12 marca 2020

Kąty – podstawowe właściwości. Stopnie i minuty.

13 marca 2020

Kąty między wskazówkami zegara. Zadania na kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.

19 marca 2020

Przystawanie trójkątów.

20 marca 2020

Właściwości trójkątów.

26 marca 2020

Kąty w trójkątach. Klasyfikacja i właściwości czworokątów.

27 marca 2020

Kąty w czworokątach, właściwości czworokątów: zadania.