Matematyka: klasa 7 (grupa 1)

5 września 2019

Liczby naturalne, całkowite i wymierne. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i vice versa. Liczby mieszane i ułamki niewłaściwe. Liczby przeciwne i liczby odwrotne.

6 września 2019

Przeliczanie minut, godzin i dób; kilometrów, metrów i centymetrów oraz groszy i złotych na ułamki zwykłe i dziesiętne.

12 września 2019

Porównywanie ułamków (zwykłych, dziesiętnych skończonych i okresowych) dodatnich i ujemnych. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne metodą obliczania rozwinięcia dziesiętnego. Zaokrąglanie liczb całkowitych.

13 września 2019

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Zaokrąglanie a oś liczbowa. Wyrażenia arytmetyczne (ułamki zwykłe i dziesiętne).

19 września 2019

Ułamki w wyrażeniach arytmetycznych.

20 września 2019

Wyrażenia arytmetyczne. Liczby dodatnie i ujemne.

25 września 2019

Oś liczbowa. Zbiory na osi liczbowej. Nierówności i ich odpowiedniki na osi. Moduł jako odpowiednik odległości między liczbami na osi. Odległość liczb na osi liczbowej.

27 września 2019

Wyrażenia arytmetyczne. Zadania z treścią.

3 października 2019

Procent jako ułamek. Obliczanie procentu danej liczby.

4 października 2019

Obliczanie, jakim procentem innej liczby jest dana liczba. Zadania z treścią.

10 października 2019

Procent od procentu – zadania z treścią. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Wprowadzenie do podwyżek i obniżek.

11 października 2019

Podwyżki i obniżki.

17 października 2019

Obliczanie różnic: o ile procent się różnią? Podwyżki i obniżki.

18 października 2019

Seryjne podwyżki i obniżki. Punkty procentowe. Porównywanie stanów i obliczanie różnicy procentowej.

24 października 2019

Seryjne podwyżki i obniżki. Zadania z treścią: procenty.

25 października 2019

Obliczenia procentowe. Promile.

31 października 2019

Proste i odcinki. Odległość punktu od prostej.

7 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: porządkowanie jednomianów, rozpoznawanie jednomianów podobnych. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

8 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: tworzenie wzorów spełniających określone założenia.

14 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: redukcja wyrazów podobnych, opuszczanie nawiasów.

15 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: opuszczanie nawiasów, uwidacznianie ukrytych nawiasów, interpretacja geometryczna (obwody wielokątów).

21 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.

22 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: mnożenie sum algebraicznych.

28 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: powtórzenie.

29 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: powtórzenie.

5 grudnia 2019

Rozwiązywanie równań – podstawy działania na obu stronach równania.

6 grudnia 2019

Równania z ułamkami, równania z wykorzystaniem działań na wielomianach. Równania o wyniku 0.

12 grudnia 2019

Zadania z treścią: zadania rozwiązywane metodą podziału zbioru.

13 grudnia 2019

Zadania z treścią: zadania z wartością punktową, zadania na analizę stanów.

19 grudnia 2019

Przekształcanie wzorów.

20 grudnia 2019

Zadania na stężenie procentowe roztworów.

9 stycznia 2020

Procenty w zadaniach z treścią.

10 stycznia 2020

Procenty w zadaniach z treścią. Zadania z treścią: geometria.

16 stycznia 2020

Potęgi: definicja, przypadki szczególne (wykładnik 0,1), ustalanie znaku, potęgowanie ułamków i liczb mieszanych, mnożenie i dodawanie potęg o tych samych podstawach.

17 stycznia 2020

Potęgi: kolejne potęgi liczb z przedziału (0,1), 0, 1 i liczb >1 oraz ich ujemnych odpowiedników. Ostatnia cyfra potęgowanej liczby. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach.

23 stycznia 2020

Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach. Potęgowanie liczby potęgowanej. Potęga o wykładniku w postaci potęgi.

24 stycznia 2020

Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

30 stycznia 2020

Notacja wykładnicza.

31 stycznia 2020

Pierwiastki.

6 lutego 2020

Pierwiastki.

7 lutego 2020

Pierwiastki.

27 lutego 2020

Pierwiastki. Zadania na definicje, zadania geometryczne.

28 lutego 2020

Pierwiastki. Rozpoznawanie wymierności. Położenie na osi liczbowej i porównywanie z liczbami całkowitymi.

5 marca 2020

Działania na pierwiastkach.

6 marca 2020

Prosta, półprosta, odcinek, odległość od prostej, punkty współliniowe – zadania.

12 marca 2020

Kąty – podstawowe właściwości. Stopnie i minuty.

13 marca 2020

Kąty między wskazówkami zegara. Zadania na kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.

19 marca 2020

Przystawanie trójkątów.

20 marca 2020

Właściwości trójkątów.

26 marca 2020

Kąty w trójkątach. Klasyfikacja i właściwości czworokątów.

27 marca 2020

Kąty w czworokątach, właściwości czworokątów: zadania.

2 kwietnia 2020

Wielokąty foremne.

3 kwietnia 2020

Wielokąty foremne. Pole prostokąta.

16 kwietnia 2020

Jednostki pola.

17 kwietnia 2020

Pole czworokątów.

23 kwietnia 2020

Pole trójkąta.

24 kwietnia 2020

Układ współrzędnych.

30 kwietnia 2020

Właściwości brył.

7 maja 2020

Właściwości graniastosłupów.

8 maja 2020

Pole powierzchni graniastosłupa i prostopadłościanu.

14 maja 2020

Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni graniastosłupa.

15 maja 2020

Objętość graniastosłupa.

21 maja 2020

Pierwiastki – działania podstawowe (powtórzenie).

22 maja 2020

Statystyka – odczytywanie danych z wykresów.

28 maja 2020

Statystyka cz. 2. Średnia arytmetyczna

4 czerwca 2020

Średnia arytmetyczna – zadania na stany ze zmianą średniej.

5 czerwca 2020

Przykładowy test egzaminacyjny z rozwiązaniami.