Matematyka: klasa 7

7 września 2020. Liczby odwrotne, liczby przeciwne. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i zwykłych na dziesiętne. Wzajemne położenie ułamków na osi liczbowej. Liczby całkowite, naturalne i wymierne

10 września 2020. Układanie liczb w kolejności na osi liczbowej. Rozszerzenia dziesiętne ułamków skończone oraz okresowe

14 września 2020. Zaokrąglanie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

17 września 2020. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Obliczanie ułamka danej liczby

21 września 2020. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych cd. Obliczanie amplitudy

24 września 2020. Działania na ułamkach cd. Zadania na proporcje z ułamkami

28 września 2020. Działania na liczbach rzeczywistych ujemnych