Matematyka: klasa 7

7 września 2020. Liczby odwrotne, liczby przeciwne. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i zwykłych na dziesiętne. Wzajemne położenie ułamków na osi liczbowej. Liczby całkowite, naturalne i wymierne

10 września 2020. Układanie liczb w kolejności na osi liczbowej. Rozszerzenia dziesiętne ułamków skończone oraz okresowe

14 września 2020. Zaokrąglanie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

17 września 2020. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Obliczanie ułamka danej liczby

21 września 2020. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych cd. Obliczanie amplitudy

24 września 2020. Działania na ułamkach cd. Zadania na proporcje z ułamkami

28 września 2020. Działania na liczbach rzeczywistych ujemnych

1 października 2020. Oś liczbowa

5 października 2020. Powtórzenie wiadomości z działu „Liczby i działania”

8 października 2020. Procenty: pojęcie procentu, podstawowe działania

12 października 2020. Obliczanie procentu całości – zadania z treścią

15 października 2020. Procent całości, procent procentu

19 października 2020. Procent procentu, podwyżki i wyprzedaże

22 października 2020. Serie podwyżek i obniżek

26 października 2020. O ile więcej procent, o ile mniej

29 października 2020. Serie podwyżek i obniżek, procent procentu

2 listopada 2020. Działania na procentach: powtórzenie obliczania procentu liczby, obliczania liczby, gdy dany jest procent, obliczania wartości po podwyżce/obniżce lub przed nią

5 listopada 2020. Działania na procentach: powtórzenie procentu procentu oraz serii obniżek i podwyżek

9 listopada 2020. Prosta, odcinek, punkt

12 listopada 2020. Kąty – powtórzenie wiadomości o kątach

16 listopada 2020. Kąty – zadania z kątami przyległymi, podział stopnia na części dziesiętne oraz na minuty

19 listopada 2020. Kąty w trójkątach cz. 1. Kąty między wskazówkami zegara cz. 1

23 listopada 2020. Kąty w trójkątach cz. 2. Kąty między wskazówkami zegara cz. 2

26 listopada 2020. Kąty w trójkącie równoramiennym. Przystawanie trójkątów

30 listopada 2020. Kąty w czworokątach. Obwody czworokątów.

3 grudnia 2020. Wielokąty foremne

7 grudnia 2020. Pole prostokąta cz. 1

10 grudnia 2020. Pole prostokąta cz. 2 – przeliczanie jednostek pola

14 grudnia 2020. Pola ramek i wielokątów złożonych z nakładających się figur. Pole równoległoboku (w tym rombu). Wykorzystanie pola do obliczania brakujących boków lub wysokości równoległoboków

17 grudnia 2020. Układ współrzędnych cz. 1

21 grudnia 2020. Układ współrzędnych cz. 2

6 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Stężenie procentowe

8 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Właściwości figur przestrzennych

12 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Pole powierzchni graniastosłupa

14 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Objętość graniastosłupa