Matematyka: tematy zajęć w klasie 7

8 września 2021. Podział liczb (całkowite, naturalne, wymierne, niewymierne). Liczby odwrotne i przeciwne. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe nieskracalne i liczby mieszane

10 września 2021. Rozwinięcia dziesiętne ułamków

15 września 2021. Zaokrąglanie liczb. Oś liczbowa, przedziały, środek odcinka, odległości między liczbami

17 września 2021. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych. Ułamek liczby w zadaniach z treścią

22 września 2021. Wyrażenia arytmetyczne

24 września 2021. Zadania z treścią

29 września 2021. Procent jako ułamek, obliczanie procentu danej liczby. Procent procentu cz. 1

1 października 2021. Proste obliczenia procentowe metodą proporcji. Promile

6 października 2021. Podwyżki i obniżki cz. 1

8 października 2021. Podwyżki i obniżki cz. 2

13 października 2021. Obliczenia procentowe: o ile więcej, o ile mniej

15 października 2021. Podwyżki i obniżki cz. 3

20 października 2021. Obliczenia procentowe

22 października 2021. Obliczenia procentowe

27 października 2021. Obliczenia procentowe

29 października 2021. Punkt, prosta, półprosta, odcinek. Równoległe i prostopadłe. Odległość punktu od prostej. Współliniowość punktów cz. 1

3 listopada 2021. Współliniowość punktów cz. 2. Kąty cz. 1 (klasyfikacja i właściwości)

5 listopada 2021. Kąty cz. 2 (minuty i ułamki stopnia, kąty między wskazówkami zegara)

10 listopada 2021. Właściwości trójkątów cz. 1

12 listopada 2021. Właściwości trójkątów cz. 2

17 listopada 2021. Przystawanie trójkątów

19 listopada 2021. Właściwości czworokątów cz. 1

24 listopada 2021. Właściwości czworokątów cz. 2

26 listopada 2021. Wielokąty foremne

1 grudnia 2021. Jednostki pola cz. 1

3 grudnia 2021. Jednostki pola cz. 2

8 grudnia 2021. Pole trójkąta

10 grudnia 2021. Pole równoległoboku

15 grudnia 2021. Pole trapezu

17 grudnia 2021. Układ współrzędnych

22 grudnia 2021. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

5 stycznia 2022. Porządkowanie jednomianów

7 stycznia 2022. Redukcja wyrazów podobnych

12 stycznia 2022. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

14 stycznia 2022. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne cz. 1

%d blogerów lubi to: