Matematyka: tematy zajęć w klasie 6

8 września 2021. Działania na ułamkach dziesiętnych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

10 września 2021. Działania na ułamkach dziesiętnych cd.

15 września 2021. Potęgowanie

17 września 2021. Działania na ułamkach zwykłych: rozszerzanie, zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i vice versa, dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

21 września 2021. Działania na ułamkach zwykłych: mnożenie i dzielenie, mnożenie i dzielenie przez liczby naturalne, wyrażenia arytmetyczne z ułamkami zwykłymi i liczbami mieszanymi

24 września 2021. Oś liczbowa. Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Porównywanie ułamków zwykłych z dziesiętnymi

28 września 2021. Ułamki okresowe

1 października 2021. Zadania z treścią i ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi. Ułamek liczby

5 października 2021. Proste, półproste, punkty i odcinki. Koła i okręgi

8 października 2021. Konstrukcje geometryczne: proste równoległe, proste prostopadłe, symetralna odcinka, wyznaczanie środka okręgu, konstrukcja trójkąta o danych bokach, konstrukcja trójkąta równobocznego. Mierzenie odległości punktu od prostej. Pomiar miar kątów

12 października 2021. Klasyfikacja i właściwości trójkątów. Obwód trójkąta

15 października 2021. Klasyfikacja i właściwości trapezów. Obwód czworokąta

19 października 2021. Klasyfikacja kątów. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe

26 października 2021. Powtórzenie: proste, punkty i odcinki, odcinki w okręgach i kołach, budowa i właściwości trójkątów

29 października 2021. Kąty w trójkątach i czworokątach cz. 1

2 listopada 2021. Kąty w trójkątach i czworokątach cz. 2

5 listopada 2021. Powtórzenie (geometria)

9 listopada 2021. Kalendarz

12 listopada 2021. Czas (zegar)

16 listopada 2021. Jednostki masy i odległości

19 listopada 2021. Skala na mapach i planach

23 listopada 2021. Zaokrąglanie liczb

26 listopada 2021. Odczytywanie danych z tabel i wykresów

30 listopada 2021. Powtórzenie: jednostki

3 grudnia 2021. Prędkość, droga i czas: obliczanie drogi i czasu w prostych zadaniach

7 grudnia 2021. Prędkość, droga i czas: zadania złożone

10 grudnia 2021. Powtórzenie: odczytywanie informacji z wykresów, przeliczanie jednostek

14 grudnia 2021. Prędkość, droga, czas: zadania z różnymi odcinkami drogi

17 grudnia 2021. Prędkość, droga, czas: zadania z dwoma poruszającymi się obiektami

21 grudnia 2021. Prędkość, droga czas: porównywanie prędkości

4 stycznia 2022. Pole prostokąta

7 stycznia 2022. Jednostki pola (płaszczyzny, ziemi). Pola ramek i wycinanek

11 stycznia 2022. Pole równoległoboku, pole rombu

14 stycznia 2022. Pole trójkąta

%d blogerów lubi to: