Matematyka: tematy zajęć w klasie 6

8 września 2021. Działania na ułamkach dziesiętnych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

10 września 2021. Działania na ułamkach dziesiętnych cd.

15 września 2021. Potęgowanie

17 września 2021. Działania na ułamkach zwykłych: rozszerzanie, zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i vice versa, dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

21 września 2021. Działania na ułamkach zwykłych: mnożenie i dzielenie, mnożenie i dzielenie przez liczby naturalne, wyrażenia arytmetyczne z ułamkami zwykłymi i liczbami mieszanymi

24 września 2021. Oś liczbowa. Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Porównywanie ułamków zwykłych z dziesiętnymi

28 września 2021. Ułamki okresowe

1 października 2021. Zadania z treścią i ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi. Ułamek liczby

5 października 2021. Proste, półproste, punkty i odcinki. Koła i okręgi

8 października 2021. Konstrukcje geometryczne: proste równoległe, proste prostopadłe, symetralna odcinka, wyznaczanie środka okręgu, konstrukcja trójkąta o danych bokach, konstrukcja trójkąta równobocznego. Mierzenie odległości punktu od prostej. Pomiar miar kątów

12 października 2021. Klasyfikacja i właściwości trójkątów. Obwód trójkąta

15 października 2021. Klasyfikacja i właściwości trapezów. Obwód czworokąta

19 października 2021. Klasyfikacja kątów. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe

26 października 2021. Powtórzenie: proste, punkty i odcinki, odcinki w okręgach i kołach, budowa i właściwości trójkątów

29 października 2021. Kąty w trójkątach i czworokątach cz. 1

2 listopada 2021. Kąty w trójkątach i czworokątach cz. 2

5 listopada 2021. Powtórzenie (geometria)

9 listopada 2021. Kalendarz

12 listopada 2021. Czas (zegar)

16 listopada 2021. Jednostki masy i odległości

19 listopada 2021. Skala na mapach i planach

23 listopada 2021. Zaokrąglanie liczb

26 listopada 2021. Odczytywanie danych z tabel i wykresów

30 listopada 2021. Powtórzenie: jednostki

3 grudnia 2021. Prędkość, droga i czas: obliczanie drogi i czasu w prostych zadaniach

7 grudnia 2021. Prędkość, droga i czas: zadania złożone

10 grudnia 2021. Powtórzenie: odczytywanie informacji z wykresów, przeliczanie jednostek

14 grudnia 2021. Prędkość, droga, czas: zadania z różnymi odcinkami drogi

17 grudnia 2021. Prędkość, droga, czas: zadania z dwoma poruszającymi się obiektami

21 grudnia 2021. Prędkość, droga czas: porównywanie prędkości

4 stycznia 2022. Pole prostokąta

7 stycznia 2022. Jednostki pola (płaszczyzny, ziemi). Pola ramek i wycinanek

11 stycznia 2022. Pole równoległoboku, pole rombu

14 stycznia 2022. Pole trójkąta

18 stycznia 2022. Pole trapezu

21 stycznia 2022. Powtórzenie: pole trójkąta

25 stycznia 2022. Powtórzenie: pole trapezu

28 stycznia 2022. Powtórzenie: pole prostokąta, równoległoboku i rombu. Jednostki pola

15 lutego 2022. Procenty i ułamki

18 lutego 2022. Jaki to procent?

22 lutego 2022. Obliczenia procentowe

25 lutego 2022. Procenty: obniżki i podwyżki. Diagramy procentowe

1 marca 2022. Procenty: serie podwyżek i obniżek

4 marca 2022. Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych cz. 1

8 marca 2022. Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych cz. 1

11 marca 2022. Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych cz. 2

15 marca 2022. Działania na liczbach całkowitych

18 marca 2022. Procenty: powtórzenie przed sprawdzianem

22 marca 2022. Liczby całkowite na osi liczbowej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną

25 marca 2022. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych: powtórzenie

29 marca 2022. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych: powtórzenie

31 marca 2022. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

5 kwietnia 2022. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych

8 kwietnia 2022. Upraszczanie wyrażeń algebraicznych

11 kwietnia 2022. Upraszczanie wyrażeń algebraicznych: ułamki

19 kwietnia 2022. Rozwiązywanie równań

26 kwietnia 2022. Rozwiązywanie równań cd.

29 kwietnia 2022. Rozwiązywanie równań cd.

6 maja 2022. Liczba spełniająca równanie

10 maja 2022. Zadania z treścią (zbiory)

13 maja 2022. Zadania z treścią (zbiory, wartość pieniędzy)

17 maja 2022. Zadania z treścią (geometria)

20 maja 2022. Zadania z treścią (powtórzenie przed sprawdzianem)

24 maja 2022. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

27 maja 2022. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych

31 maja 2022. Właściwości brył

%d blogerów lubi to: