Matematyka: klasa 6 (grupa 1)

4 września 2019

Dodawanie, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb naturalnych. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… Oś liczbowa.

9 września 2019

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci. Zasady dzielenia ułamków dziesiętnych. Mnożenie i potęgowanie ułamków dziesiętnych.

11 września 2019

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez wielokrotności 10 i 100. Kolejność wykonywania działań. Obliczanie różnicy wysokości. Przypomnienie rozwiązywania zadań metodą proporcji.

16 września 2019

Działania pod kreską na ułamkach dziesiętnych. Potęgowanie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych.

18 września 2019

Dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie ułamków zwykłych: właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych.

23 września 2019

Ułamki na osi liczbowej. Wykorzystanie ułamków w wyrażeniach arytmetycznych.

25 września 2019

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych. Porównywanie ułamków okresowych. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

30 września 2019

Zadania z treścią i wykorzystaniem ułamków.

2 października 2019

Zadania z treścią i wykorzystaniem ułamków.

7 października 2019

Własności i wzajemne położenie prostych, półprostych, odcinków i punktów. Okrąg i koło: cięciwa, środek, promień, średnica, łuk.

9 października 2019

Okrąg i koło: zadania z treścią. Skala na mapach i planach: przeliczanie odległości odczytanych na planie.

14 października 2019

Klasyfikacja czworokątów. Właściwości czworokątów. Podział trójkątów ze względu na boki i kąty. Obwody trójkątów i czworokątów. Przyprostokątne i przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym. Trójkąt prostokątny o bokach 3, 4, 5 i trójkąty podobne do niego.

16 października 2019

Konstruowanie figur geometrycznych za pomocą cyrkla i linijki.

21 października 2019

Klasyfikacja kątów: ostre, rozwarte, prosty, pełny, półpełny, 0 stopni. Kąty przyległe, odpowiadające i naprzemianległe, kąty dopełniające się do 360 st. w zadaniach tekstowych.

23 października 2019

Kąty a wskazówki zegara (interwały 5- i 10-minutowe). Kąty w trójkątach.

28 października 2019

Kąty w czworokątach.

30 października 2019

Figury płaskie: powtórzenie.

4 listopada 2019

Kalendarz: dni między datami, czas podróży, lata przestępne. Dni tygodnia po upływie określonego czasu.

6 listopada 2019

Czas: doby, godziny, minuty, sekundy – przeliczanie jednostek. Obliczanie czasu upływającego w danym przedziale.

13 listopada 2019

Jednostki długości i masy.