Matematyka: tematy zajęć w klasie 6

8 września 2021. Działania na ułamkach dziesiętnych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

10 września 2021. Działania na ułamkach dziesiętnych cd.

15 września 2021. Potęgowanie

17 września 2021. Działania na ułamkach zwykłych: rozszerzanie, zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i vice versa, dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

21 września 2021. Działania na ułamkach zwykłych: mnożenie i dzielenie, mnożenie i dzielenie przez liczby naturalne, wyrażenia arytmetyczne z ułamkami zwykłymi i liczbami mieszanymi

24 września 2021. Oś liczbowa. Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Porównywanie ułamków zwykłych z dziesiętnymi

28 września 2021. Ułamki okresowe

1 października 2021. Zadania z treścią i ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi. Ułamek liczby

5 października 2021. Proste, półproste, punkty i odcinki. Koła i okręgi

8 października 2021. Konstrukcje geometryczne: proste równoległe, proste prostopadłe, symetralna odcinka, wyznaczanie środka okręgu, konstrukcja trójkąta o danych bokach, konstrukcja trójkąta równobocznego. Mierzenie odległości punktu od prostej. Pomiar miar kątów

%d blogerów lubi to: