Matematyka: klasa 6

16 września 2020. Obliczanie ułamka danej liczby. Ułamki na osi liczbowej. Odpowiadające sobie ułamki zwykłe i dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych

18 września 2020. Działania na ułamkach zwykłych. Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi

23 września 2020. Rozszerzenia dziesiętne nieskończone okresowe

25 września 2020. Potęgowanie liczb naturalnych, ułamków zwykłych i dziesiętnych. Potęgi liczby 10. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez potęgi liczby 10