Matematyka: klasa 5 (grupa 1)

16 października 2019
Cechy podzielności liczb, liczby pierwsze i złożone.

18 października 2019
Wielokrotności liczb, NWD, NWW.

23 października 2019
Ułamki zwykłe. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.

25 października 2019
Powtórzenie wiadomości z własności liczb naturalnych. Ułamek jako iloraz.

30 października 2019
Skracanie i rozszerzanie ułamków.

6 listopada 2019
Porównywanie ułamków.

8 listopada 2019
Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.

13 listopada 2019
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

15 listopada 2019
Mnożenie ułamków przez liczby naturalne.

20 listopada 2019
Działania na ułamkach zwykłych.

27 listopada 2019
Obliczanie ułamka danej liczby.

29 listopada 2019
Mnożenie ułamków.

4 grudnia 2019
Dzielenie ułamków przez liczby naturalne.

6 grudnia 2019
Dzielenie ułamków.

7 grudnia 2019
Powtórzenie wiadomości z działań na ułamkach.

11 grudnia 2019
Proste prostopadłe i proste równoległe.

13 grudnia 2019
Rozpoznawanie kątów.

18 grudnia 2019
Odczytywanie i rysowanie wartości kątów.

20 grudnia 2019
Kąty przyległe, wierzchołkowe i kąty utworzone przez trzy proste.

8 stycznia 2020 
Rodzaje trójkątów i miary kątów w trójkątach.

10 stycznia 2020
Konstruowanie trójkątów o podanych bokach.

15 stycznia 2020
Prostokąty i kwadraty.

17 stycznia 2020
Równoległoboki i romby.

22 stycznia 2020
Miary kątów w równoległobokach.

24 stycznia 2020
Trapezy i miary kątów w trapezach.

29 stycznia 2020
Figury przystające i podsumowanie czworokątów.

31 stycznia 2020
Powtórzenie wiadomości z figur na płaszczyźnie.

17 marca 2020

Powtórzenie działań na ułamkach dziesiętnych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

20 marca 2020

Likwidacja zbędnych zer w ułamkach dziesiętnych i liczbach naturalnych. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną.

24 marca 2020

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną – ćwiczenia.

27 marca 2020

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną – powtórzenie. Średnia arytmetyczna.

31 marca 2020

Dzielenie ułamka dziesiętnego przez ułamek dziesiętny.

2 kwietnia 2020

Ułamek dziesiętny o rozwinięciu okresowym.

7 kwietnia 2020

Szacowanie działań na ułamkach dziesiętnych.

10 kwietnia 2020

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

14 kwietnia 2020

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

17 kwietnia 2020

Zamiana jednostek długości i masy.

21 kwietnia 2020

Liczby ujemne – oś liczbowa, porównywanie.

24 kwietnia 2020

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych (bez uzgadniania znaku działania).

28 kwietnia 2020

Jednostki pola – zamiana jednostek metrycznych.

7 maja 2020

Zamiana jednostek powierzchni ziemi.

8 maja 2020

Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych (z uzgadnianiem znaku działania).

15 maja 2020

Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych (z uzgadnianiem znaku działania).

16 maja 2020

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

21 maja 2020

Działania na liczbach całkowitych.

22 maja 2020

Liczby całkowite: wyrażenia arytmetyczne i równania.

28 maja 2020

Działania na liczbach całkowitych: równania z niewiadomą.

29 maja 2020

Działania na liczbach całkowitych: potęgowanie.

4 czerwca 2020

Rodzaje i właściwości brył.

5 czerwca 2020

Wierzchołki, ściany i krawędzie ostrosłupów i graniastosłupów – zadania.