Matematyka: klasa 5 (grupa 1)

16 października 2019
Cechy podzielności liczb, liczby pierwsze i złożone.

18 października 2019
Wielokrotności liczb, NWD, NWW.

23 października 2019
Ułamki zwykłe. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.

25 października 2019
Powtórzenie wiadomości z własności liczb naturalnych. Ułamek jako iloraz.

30 października 2019
Skracanie i rozszerzanie ułamków.

6 listopada 2019
Porównywanie ułamków.

8 listopada 2019
Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.

13 listopada 2019
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

15 listopada 2019
Mnożenie ułamków przez liczby naturalne.

20 listopada 2019
Działania na ułamkach zwykłych.

27 listopada 2019
Obliczanie ułamka danej liczby.

29 listopada 2019
Mnożenie ułamków.

4 grudnia 2019
Dzielenie ułamków przez liczby naturalne.

6 grudnia 2019
Dzielenie ułamków.

7 grudnia 2019
Powtórzenie wiadomości z działań na ułamkach.

11 grudnia 2019
Proste prostopadłe i proste równoległe.

13 grudnia 2019
Rozpoznawanie kątów.

18 grudnia 2019
Odczytywanie i rysowanie wartości kątów.

20 grudnia 2019
Kąty przyległe, wierzchołkowe i kąty utworzone przez trzy proste.