Matematyka: klasa 5 (grupa 1)

16 października 2019

Cechy podzielności liczb, liczby pierwsze i złożone.

18 października 2019

Wielokrotności liczb, NWD, NWW.

23 października 2019

Ułamki zwykłe. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.

25 października 2019

Powtórzenie wiadomości z własności liczb naturalnych. Ułamek jako iloraz.

30 października 2019

Skracanie i rozszerzanie ułamków.

6 listopada 2019

Porównywanie ułamków.

8 listopada 2019

Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach.

13 listopada 2019

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

15 listopada 2019

Mnożenie ułamków przez liczby naturalne.

20 listopada 2019

Działania na ułamkach zwykłych.

27 listopada 2019

Obliczanie ułamka danej liczby.

29 listopada 2019

Mnożenie ułamków.