Matematyka: klasa 1 liceum

9 września 2019

Działania na zbiorach.

11 września 2019

Liczby rzeczywiste, wymierne, niewymierne, naturalne i całkowite.

16 września 2019

Prawa działań matematycznych (przemienności dodawania, mnożenia, rozdzielności mnożenia względem dodawania, odejmowania). Wyprowadzanie czynnika wspólnego przed nawias. Porównywanie liczb wymiernych z niewymiernymi oraz liczb niewymiernych.

18 września 2019

Przedziały.

23 września 2019

Podzielność liczb. Największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność. Dzielenie z resztą. Wzory na liczby spełniające określony warunek.

25 września 2019

Równania. Pierwiastki równania. Dziedzina równania.

30 września 2019

Równania. Zadania na wyznaczanie liczb.

7 października 2019

Rozwiązywanie nierówności.

9 października 2019

Nierówności podwójne. Nierówności z ukrytą liczbą ujemną. Nierówności z ułamkiem o nieznanym znaku. Nierówności w zadaniach z bokami trójkąta.

14 października 2019

Procenty.

16 października 2019

Procenty: seryjne podwyżki i obniżki. Punkty procentowe i bazowe. Błąd bezwzględny, względny i procentowy.

21 października 2019

Potęgi o wykładniki naturalnym cz. 1.

23 października 2019

Potęgi o wykładniki naturalnym cz. 2.

28 października 2019

Pierwiastki.

30 października 2019

Potęga o wykładniku ujemnym.

4 listopada 2019

Notacja wykładnicza. Potęga o wykładniku wymiernym.

6 listopada 2019

Potęga o wykładniku wymiernym. Wyrażenia algebraiczne.

13 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: równania, nierówności, wyłączanie przed nawias.

18 listopada 2019

Wzory skróconego mnożenia.

20 listopada 2019

Wzory skróconego mnożenia cz. 2.

25 listopada 2019

Potęga o wykładniku w postaci pierwiastka. Wprowadzenie do logarytmów.

27 listopada 2019

Logarytmy.

2 grudnia 2019

Logarytmy.

4 grudnia 2019

Logarytmy w zadaniach z treścią: pH, natężenie dźwięku.

 9 grudnia 2019

Wzory skróconego mnożenia.

11 grudnia 2019

Równania i nierówności ze wzorami skróconego mnożenia.

16 grudnia 2019

Potęgi o wykładniku całkowitym.

18 grudnia 2019

Logarytmy – powtórzenie (działania ćwiczące definicję logarytmu).

8 stycznia 2020

Przekształcanie wzorów.

13 stycznia 2020

Rachunek logiczny zdań.

15 stycznia 2020

Dowodzenie w algebrze.

20 stycznia 2020

Funkcja: pojęcie funkcji, różne sposoby opisywania funkcji.

22 stycznia 2020

Wykres funkcji.

27 stycznia 2020

Dziedzina funkcji.

29 stycznia 2020

Wartości funkcji.

3 lutego 2020

Miejsce zerowe funkcji.

5 lutego 2020

Monotoniczność funkcji. Funkcja różnowartościowa.

13 lutego 2020

Układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi: rozwiązywanie metodą podstawiania.

17 lutego 2020

Układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi: rozwiązywanie metodą przeciwnych współczynników.

24 lutego 2020

Rozpoznawanie własności funkcji z wykresu.

26 lutego 2020

Wykres y=ax. Zadania z treścią na wielkości wprost proporcjonalne.

2 marca 2020

Własności funkcji liniowej y = ax + b.

4 marca 2020

Miejsce zerowe funkcji liniowej. Punkt przecięcia z osią OY.

9 marca 2020

Miejsce zerowe funkcji liniowej.

11 marca 2020

Układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi: ułamki.

16 marca 2020

Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej.

18 marca 2020

Równanie funkcji liniowej.

23 marca 2020

Równanie funkcji liniowej.

25 marca 2020

Równanie funkcji liniowej.

30 marca 2020

Równanie funkcji liniowej.

1 kwietnia 2020

Układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi w układzie współrzędnych.

6 kwietnia 2020

Układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi w układzie współrzędnych. Zadania z treścią: geometria.

8 kwietnia 2020

Układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi w układzie współrzędnych.

15 kwietnia 2020

Układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi: zadania z treścią.

20 kwietnia 2020

Układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi: zadania z treścią.

22 kwietnia 2020

Funkcja kwadratowa: wykres, właściwości. Równanie ogólne i kanoniczne.

27 kwietnia 2020

Funkcja kwadratowa: rysowanie, odczytywanie monotoniczności, równanie osi symetrii paraboli, współrzędne wierzchołka, miejsce przecięcia z osią OY.

29 kwietnia 2020

Funkcja kwadratowa: zamiana równania ogólnego na kanoniczne. Odczytywanie położenie wierzchołka i kierunku ramion paraboli.

4 maja 2020

Miejsca zerowe paraboli.

6 maja 2020

Funkcja kwadratowa: zamiana równania ogólnego na kanoniczne metodą wzorów skróconego mnożenia.

11 maja 2020

Funkcja kwadratowa: zamiana równania ogólnego na kanoniczne metodą wyznaczania delty.

13 maja 2020

Delta a miejsce zerowe paraboli.

18 maja 2020

Twierdzenie Talesa.

20 maja 2020

Twierdzenie Talesa.

25 maja 2020

Trygonometria.

27 maja 2020

Trygonometria.

1 czerwca 2020

Trygonometria

3 czerwca 2020

Trygonometria