Matematyka: klasa 1 liceum

W roku szkolnym 2020/21 zajęcia prowadzimy zgodnie z tematami w podręczniku MATeMAtyka Zakres podstawowy wydawnictwa Nowa Era, uzupełniając zakres materiału o wybrane zadania z podręcznika Pazdro.

9 września 2020. Pierwiastki

11 września 2020. Działania na pierwiastkach kwadratowych

16 września 2020. Potęga o wykładniku całkowitym

18 września 2020. Potęga o wykładniku wymiernym

23 września 2020. Pojęcie logarytmu

25 września 2020. Ćwiczenia na potęgi o wykładniku wymiernym i ujemnym

30 września 2020. Ćwiczenia na logarytmy. Dodawanie, odejmowanie logarytmów, logarytm z potęgi