Matematyka: klasa 1 liceum

W roku szkolnym 2020/21 zajęcia prowadzimy zgodnie z tematami w podręczniku MATeMAtyka Zakres podstawowy wydawnictwa Nowa Era, uzupełniając zakres materiału o wybrane zadania z podręcznika Oficyny Pazdro.

9 września 2020. Pierwiastki

11 września 2020. Działania na pierwiastkach kwadratowych

16 września 2020. Potęga o wykładniku całkowitym

18 września 2020. Potęga o wykładniku wymiernym

23 września 2020. Pojęcie logarytmu

25 września 2020. Ćwiczenia na potęgi o wykładniku wymiernym i ujemnym

30 września 2020. Ćwiczenia na logarytmy. Dodawanie, odejmowanie logarytmów, logarytm z potęgi

7 października 2020. Zbiory i działania na zbiorach

9 października 2020. Przedziały: definicja, rozpoznawanie, elementy przedziału

14 października 2020. Działania na przedziałach

16 października 2020. Rozwiązywanie równań. Wprowadzenie do nierówności

21 października 2020. Nierówności

23 października 2020. Wyprowadzanie jednomianu przed nawias

28 października 2020. Mnożenie sum algebraicznych cz. 1

30 października 2020. Mnożenie sum algebraicznych cz. 2: równania i nierówności. Wprowadzenie do wzorów skróconego mnożenia

4 listopada 2020. Wzory skróconego mnożenia

6 listopada 2020. Wzory skróconego mnożenia

13 listopada 2020. Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w równaniach oraz usuwaniu niewymierności z mianownika ułamka

18 listopada 2020. Wzory skróconego mnożenia w równaniach i nierównościach

20 listopada 2020. Wartość bezwzględna cz. 1

25 listopada 2020. Wartość bezwzględna cz. 2: zadania z wartością bezwzględną liczb ujemnych

27 listopada 2020. Wartość bezwzględna cz. 3: równania i nierówności

2 grudnia 2020. Układ równań z dwiema niewiadomymi: rozwiązywanie metodą podstawiania

4 grudnia 2020. Układ równań z dwiema niewiadomymi: rozwiązywanie metodą przeciwnych współczynników

9 grudnia 2020. Rozwiązywanie układów równań z dwiema niewiadomymi: ćwiczenia. Układ równań nieoznaczony, oznaczony, sprzeczny

11 grudnia 2020. Zadania z treścią na układ równań: wiek osób, pieniądze

16 grudnia 2020. Zadania z treścią na układ równań: pieniądze, zależności między polami i obwodami, kolejność cyfr w liczbach

18 grudnia 2020. Zadania z treścią na układ równań: obwody trapezów, kolejność cyfr w liczbach

5 stycznia 2021. Zadania z treścią na układ równań: prędkość, droga i czas

11 stycznia 2021. Zadania z treścią na układ równań: stężenie procentowe

20 stycznia 2021. Zadania z treścią na układ równań: lokaty bankowe

22 stycznia 2021. Wprowadzenie do funkcji

27 stycznia 2021. Funkcje: grafy, tabele, miejsca zerowe, dziedzina i wartości funkcji

29 stycznia 2021. Rysowanie wykresu funkcji cz. 1

3 lutego 2021. Rysowanie wykresu funkcji cz. 2

5 lutego 2021. Monotoniczność funkcji

10 lutego 2021. Odczytywanie własności funkcji z wykresu cz. 1

12 lutego 2021. Odczytywanie własności funkcji z wykresu cz. 2

17 lutego 2021. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OY

19 lutego 2021. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OX

24 lutego 2021. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OX i OY

26 lutego 2021. Symetria wykresu względem osi OX

3 marca 2021. Symetria względem osi OY

5 marca 2021. Proporcjonalność odwrotna

10 marca 2021. Proporcjonalność odwrotna cd. Własności funkcji liniowej cz. 1

12 marca 2021. Własności funkcji liniowej cz. 2

17 marca 2021. Własności funkcji liniowej cz. 3

20 marca 2021. Własności funkcji liniowej cz. 4: miejsce przecięcia wykresu funkcji liniowej z osią OX

24 marca 2021. Własności funkcji liniowej cz. 5: współczynnik kierunkowy, miejsce przecięcia z osią OY

26 marca 2021. Własności funkcji liniowej cz. 6

6 kwietnia 2021. Własności funkcji liniowej cz. 7

7 kwietnia 2021. Własności funkcji liniowej cz. 8

9 kwietnia 2021. Wyznaczanie zmiennych z równania funkcji liniowej

14 kwietnia 2021. Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. Uzasadnianie równoległości odcinków w układzie współrzędnych

16 kwietnia 2021. Warunek prostopadłości prostych

%d blogerów lubi to: