Matematyka: klasa 1 liceum (program wg podręcznika Pazdro)

9 września 2019

Działania na zbiorach.

11 września 2019

Liczby rzeczywiste, wymierne, niewymierne, naturalne i całkowite.

16 września 2019

Prawa działań matematycznych (przemienności dodawania, mnożenia, rozdzielności mnożenia względem dodawania, odejmowania). Wyprowadzanie czynnika wspólnego przed nawias. Porównywanie liczb wymiernych z niewymiernymi oraz liczb niewymiernych.

18 września 2019

Przedziały.

23 września 2019

Podzielność liczb. Największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność. Dzielenie z resztą. Wzory na liczby spełniające określony warunek.

25 września 2019

Równania. Pierwiastki równania. Dziedzina równania.

30 września 2019

Równania. Zadania na wyznaczanie liczb.

7 października 2019

Rozwiązywanie nierówności.

9 października 2019

Nierówności podwójne. Nierówności z ukrytą liczbą ujemną. Nierówności z ułamkiem o nieznanym znaku. Nierówności w zadaniach z bokami trójkąta.

14 października 2019

Procenty.

16 października 2019

Procenty: seryjne podwyżki i obniżki. Punkty procentowe i bazowe. Błąd bezwzględny, względny i procentowy.

21 października 2019

Potęgi o wykładniki naturalnym cz. 1.

23 października 2019

Potęgi o wykładniki naturalnym cz. 2.

28 października 2019

Pierwiastki.

30 października 2019

Potęga o wykładniku ujemnym.

4 listopada 2019

Notacja wykładnicza. Potęga o wykładniku wymiernym.

6 listopada 2019

Potęga o wykładniku wymiernym. Wyrażenia algebraiczne.

13 listopada 2019

Wyrażenia algebraiczne: równania, nierówności, wyłączanie przed nawias.