Kurs do egzaminu z matematyki, grupa intensywna: tematy zajęć

4 września 2021. Cechy podzielności liczb, rozkład na czynniki pierwsze, dzielniki liczb naturalnych

11 września 2021. Potęgi i działania na potęgach cz. 1

18 września 2021. Pierwiastki i działania na pierwiastkach cz. 1

25 września 2021. Działania na pierwiastkach cz. 2

2 października 2021. Potęgi cz. 2, pierwiastki cz. 3

9 października 2021. Wyrażenia algebraiczne cz. 1

16 października 2021. Wyrażenia algebraiczne cz. 2

23 października 2021. Równania cz. 1

30 października 2021. Równania cz. 2

6 listopada 2021. Pola i obwody figur

13 listopada 2021. Właściwości figur płaskich. Klasyfikacja czworokątów. Kąty. Odcinek, prosta, półprosta, odległość punktu od prostej

20 listopada 2021. Figury płaskie cz. 2

27 listopada 2021. Oś liczbowa. Układ współrzędnych

4 grudnia 2021. Właściwości liczb cz. 1: liczby naturalne i całkowite, różnice między liczbami, kolejność wykonywania działań

11 grudnia 2022. Liczby cz. 2: zaokrąglanie, ułamki

18 grudnia 2022. Średnia arytmetyczna, wykresy, tabele

8 stycznia 2022. Procenty cz. 1

15 stycznia 2022. Procenty cz. 2

%d blogerów lubi to: