Egzamin 8-klasisty: repetytorium z angielskiego w Warszawie (SP nr 52 ul. Samarytanka)

Książki do zakupienia:

Repetytorium ósmoklasisty, podręcznik do języka angielskiego. Macmillan education. Rok dopuszczenia 2018

14 września 2019

Unit: Człowiek

Vocabulary: life stages, clothes and accessories, personal data, personal possessions, appearance, character, feelings and emotions, skills and interests.

Reading