Egzamin 8-klasisty: repetytorium z angielskiego

Książki do zakupienia:

Repetytorium ósmoklasisty, podręcznik do języka angielskiego. Macmillan education. Rok dopuszczenia 2018

5 września 2020. Próbny egzamin ósmoklasisty: omówienie cz. 1

12 września 2020. Próbny egzamin ósmoklasisty: omówienie cz. 2. Dział Człowiek: life stages

19 września 2020. Dział Człowiek: clothes and accessories, personal data, personal possessions, appearance, character, feelings and emotions

26 września 2020. Dział Człowiek: skills and interests, reading, language functions, listening

3 października 2020. Dział Człowiek: listening cd. Gramatyka: Present Simple „to be”, Have got, There is/are

10 października 2020. Gramatyka: „to be”, there is/there are, liczba pojedyncza i mnoga, Present Simple, przekształcanie zdań.

17 października 2020. Dział Dom: types of homes, outside the house, inside the house, household appliances and electrical items, housework and household tasks; Reading.

24 października 2020. Dział Człowiek: Writing. Dział Dom: Listening.

31 października 2020. Gramatyka: porównanie czasów Present Simple i Present Continuous.

7 listopada 2020. Dział Edukacja: at school. Language functions. Reading.

14 listopada 2020. Dział Edukacja: studying. Listening.

21 listopada 2020. Dział Edukacja: school subjects. Use of English.

28 listopada 2020. Rozgrzewki językowe: writing. Dział Edukacja: phrasal verbs.

5 grudnia 2020. Dział Dom: writing. Porównianie czasów Past Simple i Past Continuous.

12 grudnia 2020. Dział Dom: Language functions. Writing.

19 grudnia 2020. Gramatyka: used to. Dział Edukacja: Listening.

23 stycznia 2021. Dział Edukacja: writing.

30 stycznia 2021. Dział Praca: Listening. Use of English.

6 lutego 2021. Dział Praca: jobs, choosing a profession. Reading. Language functions.

13 lutego 2021. Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple. Dział Praca: writing.

20 lutego 2021. Przymiotniki zakończone na -ed i -ing. Dział Życie prywatne: family members, friends and acquaintances, daily routines.

27 lutego 2021. Dział Życie prywatne: holidays and celebrations. Listening.

6 marca 2021. Dział Żywienie: food products. Gramatyka: some, any, no, much, many, a lot of, few, little.

13 marca 2021. Dział Żywienie: preparing and cooking food, describing taste. Dział Życie prywatne: Use of English. Dział Żywienie: Language functions.

20 marca 2021. Dział żywienie: eating out. Arkusz egzaminacyjny: egzamin próbny marzec 2021.

27 marca 2021. Dział Żywienie: reading. Gramatyka: Future forms.

3 kwietnia 2021. Słownictwo: Zakupy i usługi: Shops, Spending habits, Buying, selling and means of payment. Gramatyka: There is/there are/it/they; Linking words. Arkusz egzaminacyjny: egzamin próbny marzec-kwiecień 2020.

17 kwietnia 2021. Słownictwo: Transport: transport. Gramatyka: Passive voice. Arkusz egzaminacyjny: egzamin próbny marzec-kwiecień 2020: cd.

%d blogerów lubi to: