Angielski, grupa 9

25 września 2020. Powtórzenie materiału.

2 października 2020. Duolingo, założenie klasy, omówienie; Gramatyka: ćwiczenie odmiany czasownika „to be”; Słownictwo: kraje i języki/narodowości – ćwiczenia

9 października 2020. Porównanie czasów: Present Simple i Present Continuous – ćwiczenia. Rozumienie ze słuchu: zamawianie taksówki i literowanie.

16 października 2020. Ćwiczenia na opisywanie wyrazów. Literowanie. Powtórzenie zaimków w formie dopełnienia.

23 października 2020. Prepositions of place review: in, on, under, next to, near, in front of, behind, between. Gramatyka: this/that/these/those. Rozumienie ze słuchu.

30 listopada 2020. Past Simple: czasowniki nieregularne. Present Simple vs. Present Continuous: powtórzenie. Liczebniki porządkowe: powtórzenie.

6 listopada 2020. Tłumaczenie zdań z czasownikiem „to be”.

13 listopada 2020. Rozumienie ze słuchu: daty urodzin. Czynności dnia codziennego/godziny: ćwiczenia.

20 listopada 2020. Gramatyka: Do you like/Would you like?: porównanie i ćwiczenia. Activities/hobbies: zdrowy styl życia.

27 listopada 2020. Hobby: discussion. Hobby: rozumienie tekstu czytanego. Present Simple: ćwiczenia/quiz.

4 grudnia 2020. Hobby: reading and listening. Wyrażenia: be quick, correct, be careful, let’s start, doing, great.

11 grudnia 2020. Grammar review. Rodzajniki a/an/the: ćwiczenia. Shopping: prices and products.

18 grudnia 2020. Christmas quizzez. Słownictwo: sledge, sleigh, wreath, tinsel, bauble.

22 stycznia 2021. Guess What 4 check quiz. Słownictwo: vest, laces, pocket, underwear, knickers, slippers, pants.

29 stycznia 2021. Clothes and shopping: ćwiczenia. Rozumienie ze słuchu.

5 lutego 2021. Słownictwo: chemist’s, department store, newsagent’s, grocery, greengrocer’s, electronic shop, toy shop, shoe shop, bookstore, sports shop, music shop. Gramatyka: Present Simple, Present Continuous porównanie.