Angielski, grupa 9

25 września 2020. Powtórzenie materiału.

2 października 2020. Duolingo, założenie klasy, omówienie; Gramatyka: ćwiczenie odmiany czasownika „to be”; Słownictwo: kraje i języki/narodowości – ćwiczenia

9 października 2020. Porównanie czasów: Present Simple i Present Continuous – ćwiczenia. Rozumienie ze słuchu: zamawianie taksówki i literowanie.

16 października 2020. Ćwiczenia na opisywanie wyrazów. Literowanie. Powtórzenie zaimków w formie dopełnienia.