Angielski, grupa 8

23 września 2020. Powtórzenie materiału.

29 września 2020. Powtórzenie materiału.

30 września 2020. Pytania i odpowiedzi/gramatyka: 1. What did you do? I ate/went/did/drank/said/rode/put on/slept. Ćwiczenia.

6 października 2020. Tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Simple – ćwiczenia

7 października 2020. Tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Continuous – ćwiczenia

13 października 2020. Gra powtórzeniowa – przekrój materiału.

14 października 2020. Fonetyka – nauka czytania. Pytania i gramatyka: May I borrow your…? Słownictwo: stapler, eraser, tape, paint, brush, pencil sharpener, calculator.