Angielski, grupa 8

23 września 2020. Powtórzenie materiału.

29 września 2020. Powtórzenie materiału.

30 września 2020. Pytania i gramatyka: 1. What did you do? I ate/went/did/drank/said/rode/put on/slept. Ćwiczenia.

6 października 2020. Tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Simple – ćwiczenia

7 października 2020. Tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Continuous – ćwiczenia

13 października 2020. Gra powtórzeniowa – przekrój materiału.

14 października 2020. Fonetyka – nauka czytania. Pytania i gramatyka: May I borrow your…? Słownictwo: stapler, eraser, tape, paint, brush, pencil sharpener, calculator.

20 października 2020. May I borrow your…? – ćwiczenia.

21 października 2020. Pytania i odpowiedzi, gramatyka: Where is…? It’s in the North, East, South, West.

27 października 2020. Ćwiczenia powtórzeniowe.

28 października 2020. Słownictwo Halloween: I want to be a … (witch, wizard, mummy, ghost, vampire) for Halloween. Ćwiczenie zdań: I want to …; I’m …-ing.

3 listopada 2020. Ćwiczenia powtórzeniowe.

4 listopada 2020. Ćwiczenia powtórzeniowe.

10 listopada 2020. Pytania i gramatyka? What do you do on…?When?

17 listopada 2020. Gramatyka: Czas Present Simple, codzienna rutyna: I wake up, brush my teeth, wash my face, meditate, write my journal, do my yoga, drink my smoothie, start the day.

18 listopada 2020. Codzienna rutyna: ćwiczenia.

24 listopada 2020. Telling the time: ćwiczenia.

25 listopada 2020. Założenie Duolingo.

1 grudnia 2020. Podawanie czasu: What time is it? It’s … Niezbdne słownictwo: past, to, quarter, half, o’clock.

2 grudnia 2020. Podawanie czasu: ćwiczenia. Budowanie zdań: I get up at … .

8 grudnia 2020. Podawanie daty (liczebniki porządkowe): My birthday is on the 1st, 2nd, 3rd, 4th-20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th-30th, 31st of January/February etc.

9 grudnia 2020. Gramatyka: Let’s build a snowman. Słownictwo: snowball, twigs, stones, buttons, body, for his… .

15 grudnia 2020. Grammar review.

16 grudnia 2020. Grammar review: cd.

22 grudnia 2020. Christmas quizzes. Słownictwo: tree, bow, baubles, tinsel, carol, reindeer, Santa Claus, sleigh, sledge, wreath.

19 stycznia 2021. Stopniowanie przymiotników/porównywanie: A lion is faster/bigger etc. than a giraffe.

20 stycznia 2021. Genki English review quiz.

26 stycznia 2021. Stopniowanie przymiotników: ćwiczenia.

27 stycznia 2021. Stopniowanie przymiotników i tworzenie zdań: ćwiczenia.

2 lutego 2021. Genki English review quizzes cd.

3 lutego 2021. Stopniowanie przymiotników i tworzenie zdań: ćwiczenia.

9 lutego 2021. Stopniowanie przymiotników: cd ćwiczenia.

10 lutego 2021. Pytania i gramatyka: What day is it today? It’s … . Słownictwo: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

16 lutego 2021. What day is it today?: ćwiczenia.

17 lutego 2021. What day is it today?: cd ćwiczenia.

23 lutego 2021. Tworzenie zdań: I have (subject) on (days of the week): ćwiczenia.

24 lutego 2021. Pytania i gramatyka: Whose is it? It’s … (possessive pronouns). Słownictwo: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

2 marca 2021. Possessives adjectives: my, your, his, her, its, our, your, their.

3 marca 2021. Possessive adjectives and possessive pronouns: ćwiczenia.

9 marca 2021. Possessive adjectives and possessive pronouns: cd ćwiczenia.

10 marca 2021. Formy dzierżawcze -‚s, -s’.

16 marca 2021. Formy dzierżawcze -‚s, -s’: ćwiczenia.

17 marca 2021. Formy dzierżawcze -‚s, -s’: utrwalenie.

23 marca 2021. Pytania i gramatyka: Do you…? I do! I … it! Słownictwo: want, need, have, like, remember, get, know, love.

24 marca 2021. Do you know it?: ćwiczenia.

30 marca 2021. Budowanie zdań w czasie Present Continuous (zdania twierdzące)

31 marca 2021. Easter quizzes.

20 kwietnia 2021. Budowanie zdań w czasie Present Continuous (zdania przeczące)

21 kwietnia 2021.

27 kwietnia 2021. Pytania i gramatyka: What will you do? I’ll … Słownictwo: watch, listen, cry, write, help, learn, call, play.

%d blogerów lubi to: