Angielski, grupa 7

28 września 2020. Powtórzenie materiału.

29 września 2020. Ćwiczenia fonetyczne.

5 października 2020. Słownictwo. Budynki i ich części: building, house, block of flats, station, attic, garage, balcony, lift, stairs, ground/first/second/third floor. Wyrażenia: take a lift, sounds nice, what does it look like?

6 października 2020. Słuchanie: identyfikowanie elementów budynku, rozumienie tekstu słuchanego.

12 października 2020. Gramatyka: Past Simple (was, were): Where were you yesterday? I was in/on/at restaurant/car/school/work/plane/bus/hotel/hospital etc.

13 października 2020. Gramatyka: Were you in/at/on … yesterday? Yes, I was/No, I wasn’t.

19 paździrnika 2020. Were you it/on/at … yesterday? Słownictwo: in bed, at the restaurant, on the bus, on the plane, in the car, at school, at home, at work, at the cinema.