Angielski, grupa 5

23 września 2020. Powtórzenie materiału.

24 września 2020. Powtórzenie materiału.

30 września 2020. Ćwiczenie biegłego używania pytań: What’s your name? How old are you?; odmiana czasownika „to be” przez osoby.

1 października 2020. Ćwiczenie pytań: What’s the weather like? Do you like? Who’s this? What’s this? What can you see under the sea? How many … do you have? How much is it? Do you have any pets? Do you have any brothers or sisters?

7 października 2020. Ćwiczenie pytań: Where are you from? Where do you live? When is your birthday? What’s your favourite sport? What sports do you play?

8 października 2020. Zabawy z kartami ćwiczące przekrój pytań z całego materiału.

14 października 2020. Is it big/fast/a fruit/an animal etc.? Yes, it is/No, it isn’t, it’s… – ćwiczenia.

15 października 2020. Ćwiczenie wszystkich pytań i odpowiedzi przerobionych do tej pory.