Angielski, grupa 4

28 września 2020. Powtórzenie materiału.

5 października 2020. Słownictwo. Przymiotniki: new, old, hot, cold, fast, slow, high, low, good, bad, expensive, cheap, scary, cute, big, small, heavy, light. Pytania i gramatyka: Is it slow/fast etc? Yes, it is/No, it isn’t, it’s…

12 października 2020. Pytania i gramatyka: It’s not high/low etc., It’s … ; Would you like a drink? Yes, please. I’d like some… . No, thank you.