Angielski, grupa 3

22 września 2020. Powtórzenie materiału

23 września 2020. Powtórzenie materiału

29 września 2020. Powtórzenie przymiotników: fast, slow, good, bad, expensive, cheap, heavy, light, high, low, scary, cute; Pytania i odpowiedzi/gramatyka: Is it fast/slow etc.? Yes, it is/No, it isn’t, it’s…; ćwiczenie zadawania pytań i odpowiadania.

30 września 2020. Przymiotniki: new, old, hot; Gramatyka: It’s not high/It’s low etc.

1 października 2020. Ćwiczenie pytań i odpowiedzi: What’s your name? How old are you? What’s the weather like? Do you like…?

7 października 2020. Ćwiczenie pytań i odpowiedzi: What’s your/his/her name? How old are you/is he/she? How are you? I can jump/run etc. Przypomnienie poleceń: turn left/right, go forward/back, spin around, sit down, stand up, hands up, hands down, bow, jump

13 października 2020. Gramatyka i pytania: Would you like a drink? Yes, please/No, thank you. I’d like some orange juice, milk, lemonade, water, hot chocolate, milkshake, tea, cola.

14 października 2020. Would you like a drink? I’d like a… – ćwiczenia.