Angielski, grupa 14

13 października 2020. Lekcja organizacyjna, omówienie zasad. Słownictwo: stand up, sit down, hands up, hands down, bow, rock, paper, scissors.

27 października 2020. Pytania i gramatyka: What’s your name? My name is…; Nice to meet you.

3 listopada 2020. Pytania i gramatyka: How are you? I’m … Słownictwo: hungry, tired, cold, sad, happy, great, good, ok.

10 listopada 2020. How are you?: ćwiczenia.

17 listopada 2020. Gramatyka: I can… Słownictwo: jump, run, hide, cook, stretch, climb, swim, fly.

24 listopada 2020. I can…: ćwiczenia. Kierunki: left, right, forward, back. Zaimki osobowe i czasownik „to be” w twierdzeniach: I am, you are, he is, she is, we are, they are, everybody is, nobody is (thirsty).

1 grudnia 2020. Kierunki: ćwiczenia.

8 grudnia 2020. Odmiana czasownika „to be”: ćwiczenia.

14 grudnia 2020. Left&right: ćwiczenia. Numbers: 1-12.

15 grudnia 2020. Numbers: ćwiczenia.

21 grudnia 2020. Genki Christmas. Słownictwo: snowman, Santa Claus, reindees, Chrismtas tree, Christmas stocking, candy cane, lots of presents, Christmas card.

22 grudnia 2020. Genki Christmas: ćwiczenia.

19 stycznia 2021. Pytania i gramatyka: How old are you? I’m…years old.

26 stycznia 2021. How old are you?: ćwiczenia.

2 lutego 2021. Pytania i gramatyka: What’s the weather like? It’s… Słownictwo: rainy, cloudy, windy, snowy, sunny, fine, hot, a beautiful day.