Angielski, grupa 13

17 września 2020. Powtórzenie materiału.

24 września 2020. Powtórzenie materiału.

1 października 2020. Założenie klasy w Duolingo, omówienie zasad. Gry powtórzeniowe.

8 października 2020. Tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Simple i Present Continuous: ćwiczenia.

15 października 2020. May I borrow your? Słownictwo: stapler, brush, eraser, tape, crayons, paint, pencil sharpener. Fonetyka.

22 października 2020. May I borrow your…? – ćwiczenia. Pytania i gramatyka: Where is…? It’s in the North, East, South, West.

29 października 2020. Grammar review. Quizzes.

5 listopada 2020. Powtórzenie całego zrealizowanego materiału Genki English.

12 listopda 2020. Past Simple: czasowniki regularne i nieregularne. Pytania i gramatyka: When? This year/month/week, Next year/month/week, Last year/month/week, Today/Tomorrow/Yesterday.

19 listopada 2020. Gramatyka: Daily routine/Present Simple. Słownictwo: wake up, wash my face, brush my teeth, meditate, do my yoga, drink my smoothie, write my journal, start the day.

26 listopada 2020. Past Simple: czasowniki: ćwiczenia, When?: powtórzenie. Podawanie czasu: What time is it? It’s… past/to … . quater past/to/half past.

3 grudnia 2020. Pytania i gramatyka: What are you thankful for? I’m thankful for my… Słownictwo: friends, school, toys, food, family, clothes, teacher. Podawanie czasu: ćwiczenia.

10 grudnia 2020. Czas Past Simple: czasowniki regularne i nieregularne: ćwiczenia. Grammar review.

17 grudnia 2020. Grammar review. Christmas quizzes. Słownictwo: bauble, tinsel, Christmas lights, Santa Claus, sleigh, wreath.

21 stycznia 2021. Genki English review quizzes.

28 stycznia 2021. Pytania i gramatyka: What day is it today? It’s … Słownictwo: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

4 lutego 2021. Days of the week: ćwiczenia. We have … on …/I play … on …

11 lutego 2021. Gramatyka: possessives: mine/yours/his/hers/its/ours/yours/theirs; my/your/his/her/its/our/your/their

18 lutego 2021. St. Valentine’s Day. Słownictwo: give me a…, smile, hug, high five, fist bump, wave, wink, blow me a kiss.

25 lutego 2021. Gramatyka: Do you … it? I do! I … it! Słownictwo: have, like, love, need, want, remember, get, know.

4 marca 2021. Gramatyka: possessives: -s’; -‚s.

11 marca 2021. Pytania i gramatyka: What will you do? I’ll… Słownictwo: cry, call, learn, think, watch, write, listen, play, help.

18 marca 2021. St. Patrick’s Day: quizzes.

25 marca 2021. Gramatyka: Future Simple: konstrukcja zdań twierdzących, pytających i przeczących.

%d blogerów lubi to: