Angielski, grupa 10

23 września 2020. Powtórzenie materiału.

30 września 2020. Powtórzenie materiału.

7 października 2020. Tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Simple i Present Continuous: ćwiczenia.

14 października 2020. Fonetyka – nauka czytania. Pytania i gramatyka: May I borrow your…? stapler, eraser, brush, paint, pencil sharpener, calculator, tape. Ćwiczenia.

21 października 2020. May I borrow your…? – ćwiczenia. Pytania i gramatyka: Where is…? It’s in the North, East, South, West.

28 października 2020. Grammar review. Halloween song. Słownictwo: Mr Skeleton, give me your/my, we’re making … soup.

4 listopada 2020. Genki English review. Pytania i gramatyka: this week/month/year, last week/month/year, next week/month/year, today/tomorrow/yesterday.

18 listopada 2020. Fonetyka. Gramatyka: Daily routine/Present Simple. Słownictwo: wake up, wash my face, brush my teeth, meditate, do my yoga, drink my smoothie, write my journal, start the day.

25 listopada 2020. Gramatyka: Telling the time. Słownictwo: It’s … to/past …. It’s quater to/past… It’s half past…

2 grudnia 2020. Telling the time: review. Past Simple: czasowniki nieregularne. Tworzenie zdań: czynności dnia codziennego i czas.

9 grudnia 2020. Gramatyka: Let’s build a snowman. Słownictwo: stones, twigs, buttons, snowball, body, for his… .

16 grudnia 2020. Grammar review. Christmas quizzes. Słownictwo: bauble, tinsel, Christmas lights, Santa Claus, sleigh, wreath.

20 stycznia 2021. Genki English review quizzes.

27 stycznia 2021. Pytania i gramatyka: What day is it today? It’s… . Słownictwo: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tworzenie zdań: I/we have (subjects) on (days of the week).

3 lutego 2021. Days of the week: ćwiczenia. Tworzenie zdań: I/you/he/she play(s)/do(es) (sport) on Monday/Tuesday etc (zdania twierdzące, przecące i pytające).

10 lutego 2021. Gramatyka: possessives: mine/yours/his/hers/its/ours/yours/theirs; my/your/his/her/its/our/your/their

17 lutego 2021. St. Valentine’s Day. Słownictwo: give me a…, smile, hug, high five, fist bump, wave, wink, blow me a kiss.

24 lutego 2021. Gramatyka: Do you … it? I do! I … it! Słownictwo: have, like, love, need, want, remember, get, know.

3 marca 2021. Gramatyka: possessives: -s’; -‚s.

10 marca 2021. Pytania i gramatyka: What will you do? I’ll… Słownictwo: cry, call, learn, think, watch, write, listen, play, help.

17 marca 2021. St. Patrick’s Day: quizzes.

24 marca 2021. Gramatyka: Future Simple: konstrukcja zdań twierdzących, pytających i przeczących.

31 marca 2021. Easter quizzes.

%d blogerów lubi to: