Angielski, grupa 1

2 października 2020. Powtórzenie materiału.

9 października 2020. Rozróżnianie czasów: Present Simple i Present Continuous

16 października 2020. Rozróżnianie czasów: Present Simple i Present Continuous – cd.

23 października 2020. Słownictwo. Budynki i ich części: building, house, block of flats, station, attic, garage, balcony, lift, stairs, ground/first/second/third floor. Wyrażenia: take a lift, sounds nice, what does it look like?

30 października 2020. Słuchanie: identyfikowanie elementów budynku, rozumienie tekstu słuchanego.

6 listopada 2020. Ćwiczenia powtórzeniowe: przekrój pytań i odpowiedzi. Powtórzenie przyimków miejsca: in, on, under, below, above, between, behind, in front of, among, go past the, go along, go across, cross, opposite i pytania o drogę i podawania drogi: How do I get to…?

13 listopada 2020. Przyimki in/on/at (restaurant, school, bed, bus, car, plane, work, home, park, shopping centre). Gramatyka i pytania: Were you in/on/at … yesterday? Yes, I was; No, I wasn’t.

20 listopada 2020. Rozumienie ze słuchu. Słownictwo: weather, foggy, stormy, warm, windy, cloudy, rainy, snowy, cold, hot, sunny – ćwiczenia.

27 listopada 2020. What was the weather like yesterday? It was… Was it …? Yes, it was/No, it wasn’t, it was… Słownictwo: partly sunny, degrees celcius, freezing, hail.

4 grudnia 2020. Telling the time: powtórzenie. What was the weather like…?/Was it?: ćwiczenia.

11 grudnia 2020. Grammar review. Was it? Yes, it was/No, it wasn’t: ćwiczenia.

18 grudnia 2020. Christmas quizzes. Vocabulary: baubles, tinsel, Father Christmas, sledge, sleigh, wreath.

22 stycznia 2021. Guess What 4 review quiz.

29 stycznia 2021. Pytania i gramatyka: What were buildings made of? They were made of… Słownictwo: clay, mud, animals skin, stone, sand, yurt, tepee, dugout.

5 lutego 2021. Around the world: Countries and nationalities. Słownictwo: America, India, Greece, Italy, Germany, France, Brasil, Portugal etc./Portuguese, English, Russian, Korean, Spanish, Japanese, Malaysia, Japan, the Philipines, the UK, the US, Mexico, Argentina, Turkey. Gramatyka: Would you like? I’d like …/So would I/So do I etc.

12 lutego 2021. Rozumienie ze słuchu – festivals around the world.

19 lutego 2021. Rozumienie tekstu pisanego – festivals.

26 lutego 2021. Festivals – cd. Rozumienie tekstu pisanego – mosaics.

5 marca 2021. Mosaics- cd. Personal adjectives: artistic, clever, friendly, funny, hardworking, kind, naughty, shy, sporty, talkative.

12 marca 2021. Gramatyka: Porównania: Who is older/taller etc? He/she is! Tworzenie stopnia wyższego przymiotników.

19 marca 2021. St. Patrick’s day: Escape room.

26 marca 2021. Personal adjectives, porównania, tworzenie stopnia wyższego przymiotników: ćwiczenia.

23 marca 2021. Earth Day quiz: vocabulary, speaking and writing.

%d blogerów lubi to: