Program zajęć klasa 4 (grupa 1)

6 października 2018 

Dzielenie jako odwrotność mnożenia. Powtarzanie tabliczki mnożenia. Czytanie dużych liczb. Różnica między „o ile” oraz „ile razy”: przykładowe proste zadania.

13 października 2018

Powtórzenie tabliczki mnożenia. Mnożenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe. Dzielenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe. Potęgi. Idea dzielenia z resztą.

20 października 2018

Powtórzenie: tabliczka mnożenia, mnożenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe, potęgi. Oś liczbowa. Czytanie i zapisywanie liczb w systemie dziesiętnym.

27 października 2018

Powtórzenie: tabliczka mnożenia. Zegar wskazówkowy: rozpoznawanie godziny i minut (co 5). Ile minut do kolejnej godziny? Sumowanie pieniędzy. Obliczanie reszty za zakupy.

10 listopada 2018

Dodawanie „pod kreską”, odejmowanie „pod kreską” – wersja bez „pożyczania” jedynki, wersja z „pożyczaniem” jedynki, wersja z „przeskakiwaniem” zer. Tabliczka mnożenia – powtórzenie.

17 listopada 2018

Tabliczka mnożenia – powtórzenie. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym – powtórzenie. Mnożenie liczb dwucyfrowych sposobem pisemnym („pod kreską”).

24 listopada 2018 

Tabliczka mnożenia – powtórzenie. Czytanie dużych liczb – powtórzenie. Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym – powtórzenie. Mnożenie liczb dwucyfrowych przez trzycyfrowe sposobem pisemnym („pod kreską”). Mnożenie liczb przez 10, 100, 1000… (i dzielenie).

1 grudnia 2018

Powtórzenie: tabliczka mnożenia, dodawanie, odejmowania, mnożenie pod kreską, zegar wskazówkowy (odczytywanie godzin i minut). Podstawy kalendarza: długość miesięcy, tygodni. Rozpoznawanie wieku.

8 grudnia 2018

Dzielenie pod kreską i inne działania pod kreską.

15 grudnia 2018

Działania pod kreską. Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych przez 10, 100, 1000…

22 grudnia 2018

Działania pod kreską.

5 stycznia 2019

Powtórzenie: działania pod kreską. Płaszczyzna, punkt, odcinek, linia prosta, linia krzywa, linia łamana. Linie równoległe i linie prostopadłe.

12 stycznia 2019

Powtórzenie: działania pod kreską, podstawowe pojęcia z geometrii. Definicja kątów, rodzaje (klasyfikacja) kątów.

19 stycznia 2019

Powtórzenie: działania pod kreską, podstawy geometrii, kąty. Wielokąty: klasyfikacja wielokątów, punkty należące do wielokątów, kąty w wielokątach.

26 stycznia 2019

Powtórzenie: działania pod kreską, podstawy geometrii, kąty, wielokąty. Obwody wielokątów. Prostokąty i kwadraty – klasyfikacja. Obwody prostokątów i kwadratów.

16 lutego 2019

Powtórzenie: działania pod kreską, kąty. Obwody prostokątów i kwadratów. Koła i okręgi i ich właściwości.

23 lutego 2019

Skala pomniejszająca: mapa Warszawy, mapa Polski, przedmioty w skali pomniejszającej.

2 marca 2019

Ułamek jako część całości. Liczby mieszane.

9 marca 2019

Ułamek jako część całości. Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej.

16 marca 2019

Porównywanie ułamków o tym samym liczniku lub mianowniku.

23 marca 2019

Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej. Porównywanie ułamków zwykłych o tym samym liczniku lub mianowniku. Rozszerzanie i skracanie ułamków. Wstęp do dodawania ułamków zwykłych i zamiany ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

30 marca 2019

Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej. Dodawanie ułamków zwykłych o tym samym mianowniku. Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane. Ułamek jako wynik dzielenia.

6 kwietnia 2019

Powtórzenie działań na ułamkach zwykłych: rozszerzanie i skracanie ułamków. dodawanie ułamków o tym samym mianowniku, zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie.

13 kwietnia 2019

Odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku oraz liczb mieszanych. Ułamki dziesiętne: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i vice versa. Ułamki dziesiętne na osi liczbowej.

27 kwietnia 2019

Powtórzenie: działania na ułamkach zwykłych.

4 maja 2019

Przeliczanie jednostek (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dag, g) z użyciem ułamków dziesiętnych.

11 maja 2019

Różne zapisy ułamka dziesiętnego (zasady likwidacji zbędnych zer). Porównywanie ułamków dziesiętnych.

18 maja 2019

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Dekagram, gram, kilogram – zależności.

25 maja 2019

Pole prostokąta. Obliczanie pola prostokąta, gdy znany jest obwód prostokąta i długość jednego boku. Obliczanie obwodu prostokąta,  gdy znane jest pole prostokąta i długość jednego boku.

1 czerwca 2019

Pole i obwód prostokąta. Obliczanie pól wielokątów złożonych z prostokątów dodanych lub usuniętych.

8 czerwca 2019

Ar, hektar, metr i kilometr kwadratowy – zależności, przeliczanie. Definicja graniastosłupa prostego, prostopadłościanu, sześcianu. Właściwości graniastosłupów: liczba wierzchołków, krawędzi, ścian. Rysowanie graniastosłupów o różnych podstawach.

15 czerwca 2019

Rysowanie siatek prostopadłościanów i ostrosłupów. Obliczanie pola powierzchni bocznej i całkowitej prostopadłościanów. Wstęp do objętości graniastosłupa.