Na czym polega „I love matma”?

Metoda iteracyjna „I love matma” polega na przeprowadzeniu ucznia przez dany temat z pomocą w rozwiązywaniu zadań o narastającym stopniu trudności. Iteracje polegają na ćwiczeniu rozwiązywania danego stopnia trudności do momentu jego opanowania przez uczniów, a następnie przejściu poziom wyżej. Poszczególne etapy na każdych zajęciach są podobne i wyglądają mniej więcej tak:

Etap 1. Wytłumaczenie

Na tym etapie przekazujemy definicję i tłumaczymy, o co chodzi w zagadnieniu, innymi słowy „czym to się je”: np. co to jest pole figury albo pierwiastek. Bardzo ważne, aby Uczeń nie spóźniał się na zajęcia! Tu rozpoczyna się droga do zrozumienia (i nauczenia się) tematu

Etap 2. Ćwiczenie

Tu uczniowie ćwiczą wykorzystanie dopiero co zdobytej wiedzy w zadaniach o zwiększającym się poziomie trudności

Etap 3. Ćwiczenia wspak

Na tym etapie dbamy, by uczeń umiał stosować procesy matematyczne także „w odwrotną stronę”, czyli np. jeśli dotąd liczyliśmy pole figury, teraz obliczymy wysokość, znając pole figury

Etap 4. Integracja

Na tym etapie zdobyte umiejętności łączymy z wcześniej opanowanymi procesami matematycznymi (np. działania na liczbach ujemnych łączymy z ułamkami, co jest ważną barierą do pokonania)

Etap 5. Złożone problemy matematyczne

Tu przerabiamy trudne zadania z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, np. obliczamy średnią temperatur z wykorzystaniem liczb ujemnych i ułamków albo obliczamy brakującą wysokość w trójkącie prostokątnym, korzystając z twierdzenia Pitagorasa i możliwości obliczenia pola dzięki przyprostokątnym

Etap 6. Praca w domu

Uczeń powinien systematycznie ćwiczyć zdobyte umiejętności i po zajęciach jest do tego przygotowany, choć nadal często potrzebuje wsparcia w postaci sprawdzenia pracy domowej przez Rodzica. Całym sercem jesteśmy za pracami domowymi z matematyki, a nie zadajemy ich przez wzgląd na ogromne obciążenia związane z aktualną nauką szkolną. 

%d blogerów lubi to: