Matematyka: klasa 7 (grupa 1)

5 września 2019

Liczby naturalne, całkowite i wymierne. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i vice versa. Liczby mieszane i ułamki niewłaściwe. Liczby przeciwne i liczby odwrotne.

6 września 2019

Przeliczanie minut, godzin i dób; kilometrów, metrów i centymetrów oraz groszy i złotych na ułamki zwykłe i dziesiętne.

12 września 2019

Porównywanie ułamków (zwykłych, dziesiętnych skończonych i okresowych) dodatnich i ujemnych. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne metodą obliczania rozwinięcia dziesiętnego. Zaokrąglanie liczb całkowitych.

13 września 2019

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Zaokrąglanie a oś liczbowa. Wyrażenia arytmetyczne (ułamki zwykłe i dziesiętne).