Matematyka: klasa 6 (grupa 1)

4 września 2019

Dodawanie, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb naturalnych. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… Oś liczbowa.

9 września 2019

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci. Zasady dzielenia ułamków dziesiętnych. Mnożenie i potęgowanie ułamków dziesiętnych.

11 września 2019

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez wielokrotności 10 i 100. Kolejność wykonywania działań. Obliczanie różnicy wysokości. Przypomnienie rozwiązywania zadań metodą proporcji.