Filmy z matematyką dla szkoły podstawowej

Arytmetyka

Właściwości liczb

Ile razy oraz o ile różnią się dwie liczby?

Jak rozpoznać, czy liczba dzieli się przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100…?

Jak wypisywać dzielniki liczby?

Jak rozkładać liczby na czynniki pierwsze?

Jak obliczyć największy wspólny dzielnik?

Jak obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność?

Ułamki dziesiętne

Jak mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000…?

Działania na ułamkach

Jak obliczyć ułamek liczby?

Proporcje

Jak rozwiązywać zadania metodą proporcji

Równania

Jak rozwiązywać równania? część 1: uwalniamy księżniczkę!

Jak rozwiązywać równania? część 2

Wyrażenia algebraiczne

Wprowadzenie do wyrażeń algebraicznych

porządkowanie wyrażeń algebraicznych

Jak porządkować jednomiany? część pierwsza

Jak porządkować jednomiany? część druga

Wartość wyrażeń algebraicznych

Wstęp do wartości wyrażeń algebraicznych

Jak obliczać wartość wyrażenia algebraicznego?

Opuszczanie nawiasów

Jak opuszczać nawiasy? Wstęp

Jak opuszczać nawiasy? level 1

Jak opuszczać nawiasy? level 2

Jak opuszczać nawiasy? level 3

Jak opuszczać nawiasy? level 4

Jak mnożyć nawiasy? level 1

Jak mnożyć nawiasy? level 2

POTĘGI

Podstawy potęgowania

Co to są potęgi?

Jak podnosić do potęgi 1 oraz potęgi 0?

Jak potęgować liczbę 10?

Jak potęgować ułamki zwykłe?

Pierwiastki

Jak wyprowadzać liczbę przed pierwiastek

Wyprowadzanie liczby przed pierwiastek trzeciego stopnia

Jak wprowadzić liczbę pod pierwiastek?

Jak dodawać i odejmować pierwiastki – level 1

Jak dodawać i odejmować pierwiastki – level 2

Jak mnożyć pierwiastki?

Małe podsumowanie działań na pierwiastkach

Jak dzielić pierwiastki?

Jak potęgować pierwiastki? level 1

Jak potęgować pierwiastki? level 2

Jak usuwać pierwiastek z mianownika?

Geometria

Kąty

Kąty między wskazówkami zegara

Zegar cz. 1. Jak rysować tarczę zegara?

Zegar cz. 2. Jak rozwiązać zadanie na kąty między wskazówkami zegara? level 1

Zegar cz. 3. Jak obliczyć, o jaki kąt przesuwa się wskazówka zegara?

Zegar cz. 4. Jak rozwiązać zadanie na kąty między wskazówkami zegara? level 2

Wielokąty

Wielokąty foremne

Wstęp: co to są wielokąty foremne?

Jak obliczyć kąt wewnętrzny wielokąta foremnego? część 1

Jak obliczyć kąt wewnętrzny wielokąta foremnego? część 2

Jak ustalić, co to za wielokąt foremny, gdy znam kąt wewnętrzny?

Bryły

Jak rysować schematycznie bryły?

Dowodzenie w geometrii

Kąt zewnętrzny trójkąta

Trójkąt równoramienny i prosta

Trójkąt i jego dwie wysokości

Suma miar kątów zewnętrznych trójkąta

Dwa trójkąty równoramienne

Pole trójkąta zawartego w prostokącie

Trójkąt równoboczny w trójkącie równobocznym

Przekątne równoległoboku dzielą go na trójkąty o identycznych polach

Wysokości trójkąta równoramiennego

Odcinki wewnątrz dwóch kwadratów