Filmy z matematyką dla szkoły podstawowej

Arytmetyka

Właściwości liczb

Ile razy oraz o ile różnią się dwie liczby?

Jak rozpoznać, czy liczba dzieli się przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100…?

Jak wypisywać dzielniki liczby?

Jak rozkładać liczby na czynniki pierwsze?

Jak obliczyć największy wspólny dzielnik?

Jak obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność?

Jak obliczyć ułamek liczby?

Ułamki

Ułamki dziesiętne

Podstawowe działania na ułamkach dziesiętnych

Jak porównywać ułamki dziesiętne?

Jak mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000…?

Jak dodawać i odejmować ułamki dziesiętne?

Jak mnożyć ułamki dziesiętne?

Jak dzielić ułamki dziesiętne? level 1

Jak dzielić ułamki dziesiętne? level 2

Jak dzielić ułamki dziesiętne? level 3

Jak dzielić ułamki dziesiętne? level 4

Jak dzielić bez reszty? level 1

Ułamki dziesiętne a ułamki zwykłe

Jak zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe?

Jak zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne?

Ułamki dziesiętne okresowe

Jak dzielić bez reszty? level 2: co to są ułamki dziesiętne okresowe

Liczby ujemne

Jak zmieniają się znaki + oraz –, gdy się spotkają?

Jak mnożyć i dzielić liczby ujemne? level 1

Jak mnożyć i dzielić liczby ujemne? level 2

Proporcje

Jak rozwiązywać zadania metodą proporcji

Jednostki

Jakie są zależności między jednostkami długości i masy?

Jak zamieniać jednostki? level 1 i 2

Jak zamieniać jednostki? level 3

Jak zamieniać jednostki pola? level 1

Wyrażenia algebraiczne

Wprowadzenie do wyrażeń algebraicznych

porządkowanie wyrażeń algebraicznych

Jak porządkować jednomiany? część pierwsza

Jak porządkować jednomiany? część druga

Co to są wyrazy podobne?

Jak grupować wyrazy podobne? level 1

Jak grupować wyrazy podobne? level 2

Ostateczne porządkowanie wyrażenia algebraicznego

Jak rozwiązywać zadania z symbolami?

Wartość wyrażeń algebraicznych

Wstęp do wartości wyrażeń algebraicznych

Jak obliczać wartość wyrażenia algebraicznego?

Opuszczanie nawiasów

Jak opuszczać nawiasy? Wstęp

Jak opuszczać nawiasy? level 1

Jak opuszczać nawiasy? level 2

Jak opuszczać nawiasy? level 3

Jak opuszczać nawiasy? level 4

Jak opuszczać nawiasy, przed którymi stoi plus lub minus – sposób drugi

Jak opuszczać nawiasy? level 5

Jak mnożyć nawiasy? level 1

Jak mnożyć nawiasy? level 2

Jak mnożyć nawiasy? level 3

Wyrażenia algebraiczne ułamkowe

Jak działać na wyrażeniach algebraicznych ułamkowych? część pierwsza

Jak działać na wyrażeniach algebraicznych ułamkowych? część druga: skracanie licznika z mianownikiem

Jak działać na wyrażeniach algebraicznych ułamkowych? część trzecia: gdy nie wszystko da się skrócić

Jak działać na wyrażeniach algebraicznych ułamkowych? część czwarta: złożone wyrażenia algebraiczne

Jak dzielić nawiasy?

Równania

Jak rozwiązywać równania? część 1: uwalniamy księżniczkę!

Jak rozwiązywać równania? część 2

Co zrobić z –x?

Jak przerzucać na drugą stronę równania?

Jak rozwiązywać równania z ułamkami? level 1 i 2

Jak rozpoznać, czy dana liczba spełnia równanie

Jak rozwiązywać równania z niewiadomą po obu stronach

Jak rozwiązywać równania z nawiasami po obu stronach

Proste równania z dwoma lub trzema rozwiązaniami

Co to jest równanie tożsamościowe? Co to jest równanie sprzeczne?

Co to jest pierwiastek równania?

Jak rozwiązywać równania z ułamkami? level 3

Przekształcanie wzorów

Jak przekształcać wzory? level 1-3

POTĘGI

Podstawy potęgowania

Co to są potęgi?

Jak podnosić do potęgi 1 oraz potęgi 0?

Jak potęgować liczbę 10?

Jak potęgować ułamki zwykłe?

Jak potęgować ułamki dziesiętne?

Jak potęgować 0, 1 i (–1)?

Jak potęgować liczby ujemne?

Jak porównywać potęgi? level 1

Jak porównywać potęgi? level 2

Działania na potęgach

Jak mnożyć potęgi tej samej liczby?

Jak dodawać potęgi?

Jak mnożyć różne liczby podniesione do tej samej potęgi?

Jak dzielić potęgi?

Jak potęgować potęgi? level 1

Jak potęgować potęgi? level 2

Jak potęgować mnożenie w nawiasie?

Typowe zadania na potęgi

Zadanie na potęgowanie wielokrotności liczby 100

Zadanie na mnożenie różnych potęg różnych liczb

Jak zamieniać na prostszą potęgę? część pierwsza

Jak zamieniać na prostszą potęgę? część druga

Jak zamieniać na potęgi liczb pierwszych?

Notacja wykładnicza

Co to jest notacja wykładnicza?

Skąd się biorą ujemne potęgi liczby 10? Jak mnożyć przez potęgi liczby 10?

Jak zamieniać na notację wykładniczą? level 1

Jak zamieniać na notację wykładniczą? level 2

Pierwiastki

Definicja pierwiastków

Co to jest pierwiastek kwadratowy?

Co to jest pierwiastek sześcienny?

Jak odczytywać pierwiastki? Podsumowanie

Właściwości pierwiastków

Ile wynosi pierwiastek z 1? Ile wynosi pierwiastek z 0?

Ile wynoszą pierwiastki z liczb ujemnych?

Ile wynosi pierwiastek z liczby potęgowanej?

Jak wyprowadzać liczbę przed pierwiastek

Wyprowadzanie liczby przed pierwiastek trzeciego stopnia

Jak wprowadzić liczbę pod pierwiastek?

Działania na pierwiastkach

Jak dodawać i odejmować pierwiastki – level 1

Jak dodawać i odejmować pierwiastki – level 2

Jak mnożyć pierwiastki?

Małe podsumowanie działań na pierwiastkach

Jak dzielić pierwiastki?

Jak potęgować pierwiastki? level 1

Jak potęgować pierwiastki? level 2

Jak usuwać pierwiastek z mianownika?

Geometria

Kąty

Kąty między wskazówkami zegara

Zegar cz. 1. Jak rysować tarczę zegara?

Zegar cz. 2. Jak rozwiązać zadanie na kąty między wskazówkami zegara? level 1

Zegar cz. 3. Jak obliczyć, o jaki kąt przesuwa się wskazówka zegara?

Zegar cz. 4. Jak rozwiązać zadanie na kąty między wskazówkami zegara? level 2

Wielokąty

Wielokąty foremne

Wstęp: co to są wielokąty foremne?

Jak obliczyć kąt wewnętrzny wielokąta foremnego? część 1

Jak obliczyć kąt wewnętrzny wielokąta foremnego? część 2

Jak ustalić, co to za wielokąt foremny, gdy znam kąt wewnętrzny?

Bryły

Jak rysować schematycznie bryły?

Dowodzenie w geometrii

Kąt zewnętrzny trójkąta

Trójkąt równoramienny i prosta

Trójkąt i jego dwie wysokości

Suma miar kątów zewnętrznych trójkąta

Dwa trójkąty równoramienne

Pole trójkąta zawartego w prostokącie

Trójkąt równoboczny w trójkącie równobocznym

Przekątne równoległoboku dzielą go na trójkąty o identycznych polach

Wysokości trójkąta równoramiennego

Odcinki wewnątrz dwóch kwadratów

%d blogerów lubi to: