Egzamin 8-klasisty: repetytorium z matematyki w Warszawie (SP 52 ul. Samarytanka 11A)

14 września 2019

System rzymski i dziesiętny. Oś liczbowa. Wartość bezwzględna. Dzielniki, liczby pierwsze i złożone. Największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność.